07 apr 2016 18:43

07 apr 2016 18:43

"Det är utanför vår kompetens"

POLITIK: SD-motion om åldersbestämning fick inte lämnas

SD-motionen om att i Tibro genomföra åldersbestämning av ensamkommande barn och ungdomar där tvekan föreligger om ålder fick inte lämnas i kommunfullmäktige.

SD hänvisade i sin motion till att kommunfördelningstalet för Tibro kommun är att hålla 70 platser för ensamkommande barn och ungdomar under 2016 och att detta är förenat med höga kostnader:

”Det är utmärkt att regeringen nu äntligen bestämt sig för att införa medicinska ålderskontroller på dem som dyker upp i Sverige och kallar sig ensamkommande barn”.

”Svårt att se”

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) sa i fullmäktige:

– I min värld faller det utanför det kommunala kompetensområdet. Jag har svårt att se att vi i Tibro skulle kunna göra detta på ett adekvat sätt, därför föreslår jag att motionen inte får läggas.

Fullmäktiges majoritet instämde i Rolf Erikssons yrkande.

Sd:s Åse Nicklasson hade också ställt en skriftlig fråga till kommunalrådet om vad som hittills gjorts på ”Vision sportparken 2017” och vad som planeras att göras innan den sista december 2017.

Eriksson svarade med att göra en historisk tillbakablick på vad som faktiskt redan genomförts sedan actionparken invigdes år 2010.

Om framtiden betonade han att en vision är ett långsiktigt mål och ingen exakt tidplan, visionen finns och den har enligt Eriksson hittills varit lyckosam.

– Samtidigt väntar stora investeringar inom förskolan och skolan de närmaste åren.

Åsa Nicklasson replikerade att hon hoppas att Tibros idrottsklubbar får en ny sporthall på sikt.

SD:s motion med yrkandet om en samlad redovisning av invandringens utgifter och intäkter i Tibro kommun remitterades av fullmäktige till kommunstyrelsen för beredning.

SD hänvisade i sin motion till att kommunfördelningstalet för Tibro kommun är att hålla 70 platser för ensamkommande barn och ungdomar under 2016 och att detta är förenat med höga kostnader:

”Det är utmärkt att regeringen nu äntligen bestämt sig för att införa medicinska ålderskontroller på dem som dyker upp i Sverige och kallar sig ensamkommande barn”.

”Svårt att se”

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) sa i fullmäktige:

– I min värld faller det utanför det kommunala kompetensområdet. Jag har svårt att se att vi i Tibro skulle kunna göra detta på ett adekvat sätt, därför föreslår jag att motionen inte får läggas.

Fullmäktiges majoritet instämde i Rolf Erikssons yrkande.

Sd:s Åse Nicklasson hade också ställt en skriftlig fråga till kommunalrådet om vad som hittills gjorts på ”Vision sportparken 2017” och vad som planeras att göras innan den sista december 2017.

Eriksson svarade med att göra en historisk tillbakablick på vad som faktiskt redan genomförts sedan actionparken invigdes år 2010.

Om framtiden betonade han att en vision är ett långsiktigt mål och ingen exakt tidplan, visionen finns och den har enligt Eriksson hittills varit lyckosam.

– Samtidigt väntar stora investeringar inom förskolan och skolan de närmaste åren.

Åsa Nicklasson replikerade att hon hoppas att Tibros idrottsklubbar får en ny sporthall på sikt.

SD:s motion med yrkandet om en samlad redovisning av invandringens utgifter och intäkter i Tibro kommun remitterades av fullmäktige till kommunstyrelsen för beredning.