07 apr 2016 15:36

07 apr 2016 15:36

Femte orgeln invigd i gravkapellet

GRAVKAPELLET: Invigning av nya orgeln

Orgel nummer fem är på plats i Tibro gravkapell. Den invigdes av kyrkoherde Pia Svantesson med ett 40-tal invigningsgäster på plats.

Kyrkoorganist Jenny Carvalho invigningsspelade Sjungen till Herrens ära av Dvorak med solosång av Björn Berling.

Jenny och Björn framförde ytterligare några musikstycken tillsammans.

Jenny som följt hela byggandet av orgeln var mycket nöjd med hur den lät och hon spelade som jämförelse på tramporgeln till en av psalmerna.

Efter det pustade hon lite skämtsamt:

– Jag behöver inte gå på gym om tramporgeln kommer tillbaks.

Enlig Anders Larssons är det den femte i raden av orglar i kapellet:

– Jag har varit med min far här sedan liten pojke och har sett flera av orglarna.

Anders berättade att kapellet byggdes 1930 och ungefär samtidigt iordningsställdes den nya kyrkogården då den vid kyrkan var fullbelagd.

Orgelbyggaren Tore Johansson, Tåstared:

– Vi fick uppdraget från Tibro församling. Den här orgeln har tolv stämmor och de 622 piporna har vi återanvänt från den tidigare orgeln.

Tore som byggt runt 80 orglar tycker att det är lika spännande varje gång att få höra slutresultatet.

Efter aftonbön och välsignelse presenterades en nyskriven psalm av Pia och Jenny som de församlade fick sjunga med i. Som avslutning på hela orgelinvigningen bjöd Jenny på Sortie in six av C. Tambling, där hon verkligen fick visa vilken duktig organist hon är. Applåderna varade länge.

Kyrkoorganist Jenny Carvalho invigningsspelade Sjungen till Herrens ära av Dvorak med solosång av Björn Berling.

Jenny och Björn framförde ytterligare några musikstycken tillsammans.

Jenny som följt hela byggandet av orgeln var mycket nöjd med hur den lät och hon spelade som jämförelse på tramporgeln till en av psalmerna.

Efter det pustade hon lite skämtsamt:

– Jag behöver inte gå på gym om tramporgeln kommer tillbaks.

Enlig Anders Larssons är det den femte i raden av orglar i kapellet:

– Jag har varit med min far här sedan liten pojke och har sett flera av orglarna.

Anders berättade att kapellet byggdes 1930 och ungefär samtidigt iordningsställdes den nya kyrkogården då den vid kyrkan var fullbelagd.

Orgelbyggaren Tore Johansson, Tåstared:

– Vi fick uppdraget från Tibro församling. Den här orgeln har tolv stämmor och de 622 piporna har vi återanvänt från den tidigare orgeln.

Tore som byggt runt 80 orglar tycker att det är lika spännande varje gång att få höra slutresultatet.

Efter aftonbön och välsignelse presenterades en nyskriven psalm av Pia och Jenny som de församlade fick sjunga med i. Som avslutning på hela orgelinvigningen bjöd Jenny på Sortie in six av C. Tambling, där hon verkligen fick visa vilken duktig organist hon är. Applåderna varade länge.

  • Elof Johansson