07 apr 2016 17:11

07 apr 2016 17:11

Kund ska kompenseras

ARN: Blev missnöjd med sitt nya kök

En kökskund i Tibro blev missnöjd med sitt köp av ett nytt kök och anmälde försäljningsföretaget till Allmänna reklamationsnämnden, Arn. Arn rekommenderar bygghandeln att till viss del kompensera kunden.

Arn rekommenderar bygghandeln att återbetala sammanlagt tre tusen kronor till kunden, men Arn avslår kundens övriga krav.

Sammanfattningsvis finner nämnden att bygghandel ska rekommenderas att ersätta Tibrobon med 3 000 kronor för mertid och resekostnad med anledning av en reklamation av passbitar.

Tibrobons övriga krav var dock på ett större belopp. Flera krav som Arn alltså avslog. Tibrobon begärde prisavdrag med sammanlagt 45 172 kronor varav 1 376 kronor för fel på överskåpen på ömse sidor av köksfläkten, 36 570 kronor för fel på bänkskiva och diskbänksplåt och 7 226 kronor för fel på lackeringen av passbitar.

Arn rekommenderar bygghandeln att återbetala sammanlagt tre tusen kronor till kunden, men Arn avslår kundens övriga krav.

Sammanfattningsvis finner nämnden att bygghandel ska rekommenderas att ersätta Tibrobon med 3 000 kronor för mertid och resekostnad med anledning av en reklamation av passbitar.

Tibrobons övriga krav var dock på ett större belopp. Flera krav som Arn alltså avslog. Tibrobon begärde prisavdrag med sammanlagt 45 172 kronor varav 1 376 kronor för fel på överskåpen på ömse sidor av köksfläkten, 36 570 kronor för fel på bänkskiva och diskbänksplåt och 7 226 kronor för fel på lackeringen av passbitar.