07 apr 2016 06:00

07 apr 2016 06:00

Workshop om gästfokus

TURISM: Näringsidkare är nya turistambassadörer

De näringsföretag från Tibro, Hjo och Tidaholm som åtagit sig att samverka kring InfoPoint träffades i veckan i Näringlivets Hus i Tibro för workshopen ”Gästerna i fokus.”

En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats utmärkt med ett vit/grönt InfoPoint-märke.

Det kan vara en vanlig butik, ett hotell eller en restaurang som ger turistinformation till sina besökare.

Sprida kunskap

Workshopen arrangerades för att sprida kunskap om vad som bjuds inom destinationen och inte minst vikten av ett proffsigt bemötande.

I dagens informationssamhälle hittas basfakta om resmål via datorn eller mobiltelefonen och besökarna är ofta ganska pålästa redan när de kommer.

– Då blir det personliga mötet ännu viktigare, betonade Ann-Sofie Strömbäck, Turistrådet Västsverige, och gav själv ett exempel.

”Surkärring”

– Jag var nyligen på skidsemester i Vemdalen och allting var fantastiskt bra. Väder, skidåkning, liftar och boende ...men surkärringen på ett näringsställe drog ner upplevelsen rejält.

Ett gott värdskap bidrar alltså till marknadsföringen av hela destinationen.

Ansvaret för att InfoPoint-märket används korrekt ligger hos den auktoriserade Turistinformationen eller Turistcentrat och workshopen i Tibro ingick som ett led i uppdraget att vara en InfoPoint enligt de nationella kriterierna.

En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats utmärkt med ett vit/grönt InfoPoint-märke.

Det kan vara en vanlig butik, ett hotell eller en restaurang som ger turistinformation till sina besökare.

Sprida kunskap

Workshopen arrangerades för att sprida kunskap om vad som bjuds inom destinationen och inte minst vikten av ett proffsigt bemötande.

I dagens informationssamhälle hittas basfakta om resmål via datorn eller mobiltelefonen och besökarna är ofta ganska pålästa redan när de kommer.

– Då blir det personliga mötet ännu viktigare, betonade Ann-Sofie Strömbäck, Turistrådet Västsverige, och gav själv ett exempel.

”Surkärring”

– Jag var nyligen på skidsemester i Vemdalen och allting var fantastiskt bra. Väder, skidåkning, liftar och boende ...men surkärringen på ett näringsställe drog ner upplevelsen rejält.

Ett gott värdskap bidrar alltså till marknadsföringen av hela destinationen.

Ansvaret för att InfoPoint-märket används korrekt ligger hos den auktoriserade Turistinformationen eller Turistcentrat och workshopen i Tibro ingick som ett led i uppdraget att vara en InfoPoint enligt de nationella kriterierna.

null
null
null