14 apr 2016 17:30

14 apr 2016 17:31

Kommunchefen slutar

KOMMUNEN: "Dags att nya krafter tar över" säger Mona-Lena Beckman

Mona-Lena Beckman, 63 år, lämnar på egen begäran tjänsten som kommunchef i Tibro. Tillförordnad kommunchef blir ekonomichef Ulf Jansson.

Allting har gått mycket fort den sista veckan även om Mona-Lena själv funderat på saken en tid. Efter noggrant övervägande meddelade hon i dagarna kommunalrådet Rolf Eriksson (S).

Personalutskottet fattade det formella beslutet i tisdags att avsluta anställningen den 13 april och gav Eriksson i uppdrag att snarast utse en tillförordnad kommunchef.

Axlar uppdraget

Det blir ekonomichef Ulf Jansson som axlar uppdraget fram till dess att en ny kommunchef är på plats i Tibro.

”Vi är båda nöjda med den överenskommelse som vi har träffat” betonar Rolf Eriksson (S) och Mona-Lena Beckman i ett gemensamt pressmeddelande.

Mona-Lena säger att hon trivts bra i rollen som högsta tjänsteman i Tibro kommun och hon tycker att det har varit en förmån att få vara med och driva utvecklingen framåt.

”Det har varit fantastiskt roligt att fått vara en del av Tibros utveckling, inte minst gäller det satsningen på Inredia som jag är övertygad om kommer att vara en betydelsefull mötesplats och ett utvecklingsnav för både Tibro och Skaraborg framöver.”

Och vidare i pressmeddelandet:

”Jag känner också en stolthet över att ha varit med och skapat en organisation och ett kunnande i de viktiga integrations- och mångfaldsfrågorna.”

Det hon kanske är mest glad och stolt över är att ha bidragit till det goda samarbetsklimat som råder:

Människor bryr sig

”Människor bryr sig om varandra och har ett mycket proffsigt förhållningssätt till sitt uppdrag för medborgarna i kommunen. Det är av central betydelse för att en kommun ska fungera och utvecklas”.

Eriksson (S) uttalar att Tibro siktar framåt, att man har många stora och spännande utmaningar framöver och att rekryteringen av en efterträdare snarast ska inledas.

Allting har gått mycket fort den sista veckan även om Mona-Lena själv funderat på saken en tid. Efter noggrant övervägande meddelade hon i dagarna kommunalrådet Rolf Eriksson (S).

Personalutskottet fattade det formella beslutet i tisdags att avsluta anställningen den 13 april och gav Eriksson i uppdrag att snarast utse en tillförordnad kommunchef.

Axlar uppdraget

Det blir ekonomichef Ulf Jansson som axlar uppdraget fram till dess att en ny kommunchef är på plats i Tibro.

”Vi är båda nöjda med den överenskommelse som vi har träffat” betonar Rolf Eriksson (S) och Mona-Lena Beckman i ett gemensamt pressmeddelande.

Mona-Lena säger att hon trivts bra i rollen som högsta tjänsteman i Tibro kommun och hon tycker att det har varit en förmån att få vara med och driva utvecklingen framåt.

”Det har varit fantastiskt roligt att fått vara en del av Tibros utveckling, inte minst gäller det satsningen på Inredia som jag är övertygad om kommer att vara en betydelsefull mötesplats och ett utvecklingsnav för både Tibro och Skaraborg framöver.”

Och vidare i pressmeddelandet:

”Jag känner också en stolthet över att ha varit med och skapat en organisation och ett kunnande i de viktiga integrations- och mångfaldsfrågorna.”

Det hon kanske är mest glad och stolt över är att ha bidragit till det goda samarbetsklimat som råder:

Människor bryr sig

”Människor bryr sig om varandra och har ett mycket proffsigt förhållningssätt till sitt uppdrag för medborgarna i kommunen. Det är av central betydelse för att en kommun ska fungera och utvecklas”.

Eriksson (S) uttalar att Tibro siktar framåt, att man har många stora och spännande utmaningar framöver och att rekryteringen av en efterträdare snarast ska inledas.