19 apr 2016 16:53

19 apr 2016 16:54

"Oerhört välbehövligt"

KSAU: Preliminär fördelning för 2017 ger Tibro 14,6 miljoner

En preliminär fördelning av statens extra integrationsmedel för 2017 ger Tibro 14,6 miljoner.
– Det känns oerhört välbehövligt, säger kommunalrådet Rolf Eriksson (S).

Han fortsätter:

– Det är glädjande att den satsning som regeringen gjorde 2015-2016 i form av ett engångsbelopp på18 miljoner varav 16,9 är kvar för 2016 fortsätter med 14,6 miljoner 2017. Framöver kommer de här pengarna dessutom att ingå i de generella statsbidragen.

Fullmäktige har tidigare klubbat prioriteringen av de extra integrationsmedlen för 2016, men vissa kostnader var inte kända då. Nu har de preciserats till 11 miljoner och ska användas så här.

Startkostnad för ett Lärcenter (projektledare och arkitekt) 700 000 kronor, två paviljonger köps in till grundskolan 7,8 miljoner, den ideella sektorn (föreningarna) och starten av ”Framtidens förening” (heltidstjänst) 3,7 miljoner och socialtjänsten 1,8 miljoner för kostnader kopplade till det ökade mottagandet av ensamkommande barn.

Övriga medel går bland annat till barn- och utbildningsnämnden; 750 000 kronor till lärartjänster och läromedel till Nyboskolans förberedelseklass, 187 000 kronor till byggnation av ett kontor på Smulebergsskolan, 50 000 kronor till sjuksköterskefunktionen för förberedelseklasser.

Kultur- och fritidsförvaltningen får 33 600 kronor till simundervisning, 60 000 kronor till biblioteket och 30 000 kronor till idrottsmateriel.

Integrationsenhetens personalkostnader vid en eventuellt personalökning i höst kostar maximalt 175 000 kronor.

Rolf Eriksson (S), avslutningsvis:

– Det är viktigt att det är en långsiktig satsning och att regeringen litar på kommunerna. Medlen kommer att göra stor nytta i flera välfärdssektorer.

Han fortsätter:

– Det är glädjande att den satsning som regeringen gjorde 2015-2016 i form av ett engångsbelopp på18 miljoner varav 16,9 är kvar för 2016 fortsätter med 14,6 miljoner 2017. Framöver kommer de här pengarna dessutom att ingå i de generella statsbidragen.

Fullmäktige har tidigare klubbat prioriteringen av de extra integrationsmedlen för 2016, men vissa kostnader var inte kända då. Nu har de preciserats till 11 miljoner och ska användas så här.

Startkostnad för ett Lärcenter (projektledare och arkitekt) 700 000 kronor, två paviljonger köps in till grundskolan 7,8 miljoner, den ideella sektorn (föreningarna) och starten av ”Framtidens förening” (heltidstjänst) 3,7 miljoner och socialtjänsten 1,8 miljoner för kostnader kopplade till det ökade mottagandet av ensamkommande barn.

Övriga medel går bland annat till barn- och utbildningsnämnden; 750 000 kronor till lärartjänster och läromedel till Nyboskolans förberedelseklass, 187 000 kronor till byggnation av ett kontor på Smulebergsskolan, 50 000 kronor till sjuksköterskefunktionen för förberedelseklasser.

Kultur- och fritidsförvaltningen får 33 600 kronor till simundervisning, 60 000 kronor till biblioteket och 30 000 kronor till idrottsmateriel.

Integrationsenhetens personalkostnader vid en eventuellt personalökning i höst kostar maximalt 175 000 kronor.

Rolf Eriksson (S), avslutningsvis:

– Det är viktigt att det är en långsiktig satsning och att regeringen litar på kommunerna. Medlen kommer att göra stor nytta i flera välfärdssektorer.