20 apr 2016 06:00

20 apr 2016 06:00

Hur barn ges inflytande

ÖREBRO: Barnrättsdagarna 2016

Tibro kommuns barnansvariga politiker deltog i Barnrättsdagarna i Örebro med temat ”Barnkonventionen som lag i praktiken”.

Sedan 2013 ska varje politisk nämnd och styrelse ha minst en barnansvarig som bevakar barns och ungas rättigheter enligt Barnkonventionen. Maria Maric (KD) uppger att man fått med sig många beprövade arbetssätt.

Berör besluten barn säger Barnkonventionen att de ska ha rätt bli hörda: ”Det vi måste arbeta vidare med är hur vi får det att fungera praktiskt”. Bakre raden Jan Hanna (S), Hampus Borg (M), Torbjörn Andersson (L) samt Ann Ohlsson (L), Lina Dahm (S), Siw Malmsten (L) och Maria Maric (KD).

Sedan 2013 ska varje politisk nämnd och styrelse ha minst en barnansvarig som bevakar barns och ungas rättigheter enligt Barnkonventionen. Maria Maric (KD) uppger att man fått med sig många beprövade arbetssätt.

Berör besluten barn säger Barnkonventionen att de ska ha rätt bli hörda: ”Det vi måste arbeta vidare med är hur vi får det att fungera praktiskt”. Bakre raden Jan Hanna (S), Hampus Borg (M), Torbjörn Andersson (L) samt Ann Ohlsson (L), Lina Dahm (S), Siw Malmsten (L) och Maria Maric (KD).