22 apr 2016 16:14

22 apr 2016 16:14

Hård kritik mot tandläkare

IVO: Granskar den fortsatta yrkesverksamheten

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en tandläkarmottagning i Tibro som trots att brister påtalats i flera år inte åtgärdar dessa. Bland annat är hygienen är undermålig och det saknas en plan för hur patientsäkerheten ska förbättras.

IVO kommer att följa upp ärendet och granska Tibrotandläkarens fortsatta yrkesverksamhet.

IVO kritiserar tandläkaren för att som vårdgivare och klinikchef bedriva en verksamhet utan ledningssystem som fungerar och inte heller ha dokumenterade rutiner. Den legitimerade tandläkaren kritiseras vidare för att använda läkemedel som inte är godkända i Sverige. Man betonar i ett beslut från den 20 april att det är viktigt att vårdgivaren och den odontologiskt ansvarige tandläkaren tar sitt fulla ansvar och verkligen genomför det förbättringsarbete som är nödvändigt.

IVO avslutar ärendet i denna del med att ge kritik för att det saknas ledningssystem, inte bedrivs systematiskt patientsäkerhetsarbete, saknas patientsäkerhetsberättelse, saknas rutiner som säkerställer patientjournalerna, dålig organisation i sterilfunktionen, brister i läkemedelshanteringen, bristfälliga patientjournaler och för att det används icke godkända läkemedel. Det var efter en en anonym anmälan om bristande hygien som det gjordes en oanmäld inspektion i oktober 2010. Mottagningen gav då ett allmänt rörigt och ostädat intryck. Golven var smutsiga, papperskorgar var inte tömda och patienttoaletten var inte städad. I sterilrummet var golvet belamrat med diverse kartonger och påsar.

IVO kommer att följa upp ärendet och granska Tibrotandläkarens fortsatta yrkesverksamhet.

IVO kritiserar tandläkaren för att som vårdgivare och klinikchef bedriva en verksamhet utan ledningssystem som fungerar och inte heller ha dokumenterade rutiner. Den legitimerade tandläkaren kritiseras vidare för att använda läkemedel som inte är godkända i Sverige. Man betonar i ett beslut från den 20 april att det är viktigt att vårdgivaren och den odontologiskt ansvarige tandläkaren tar sitt fulla ansvar och verkligen genomför det förbättringsarbete som är nödvändigt.

IVO avslutar ärendet i denna del med att ge kritik för att det saknas ledningssystem, inte bedrivs systematiskt patientsäkerhetsarbete, saknas patientsäkerhetsberättelse, saknas rutiner som säkerställer patientjournalerna, dålig organisation i sterilfunktionen, brister i läkemedelshanteringen, bristfälliga patientjournaler och för att det används icke godkända läkemedel. Det var efter en en anonym anmälan om bristande hygien som det gjordes en oanmäld inspektion i oktober 2010. Mottagningen gav då ett allmänt rörigt och ostädat intryck. Golven var smutsiga, papperskorgar var inte tömda och patienttoaletten var inte städad. I sterilrummet var golvet belamrat med diverse kartonger och påsar.