22 apr 2016 06:58

22 apr 2016 06:58

Ksau besvarar SD-motion

KSAU

SD-motionen om införande av barnomsorg på obekväm arbetstid inom den lokala verksamheten på någon av de centralt belägna avdelningarna har fått svar av ksau.

Svaret är att avdelningen Myror och Möss vid Bäckliden redan tillhandahåller den omsorg som efterfrågas.

Svaret är att avdelningen Myror och Möss vid Bäckliden redan tillhandahåller den omsorg som efterfrågas.