25 apr 2016 22:00

25 apr 2016 22:00

Nej till mer belysning

FULLMÄKTIGE: Medborgarförslag om vägen mellan Fagersanna och Ransberg

Tibro fullmäktige röstade ned Johanna Erikssons medborgarförslag om gatubelysning på sträckan Ransbergs skola till befintlig belysning i Fagersanna tätort. Voteringen slutade 17-15 för avslag, men flera partier reserverade sig mot beslutet.

Johanna Eriksson jobbar som lärare på Ransbergs skola och vet vilken väg skolbarnen har till sin skola.

I fullmäktige höll hon ett engagerat brandtal för sitt förslag och var nära att få med sig fullmäktige i omröstningen. Sifforna blev 17 mot och 15 för. Tre ordinarie ledamöter saknades och dessa var från MP, M och SD.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige var avslag på medborgarförslaget med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens utredning om kostnaden på 1 miljon, den årliga driftkostnaden på 25 000 kronor och att belysning är Trafikverkets ansvar.

I kommunstyrelse yrkade Alda Danial (L), Andreas Dahlborg (L), Åse Nicklasson (SD) och PeO Andersson (M) på bifall till medborgarförslaget och reserverar sig mot beslutet.

I fullmäktige stöddes medborgarförslaget av dessa partiers företrädare.

Främsta vapendragare för förslaget är Tibros oppositionsråd Alda Danial (L):

– Jag vill att belysningen kommer med i budgeten 2017. Gör det inte det tänker jag driva frågan till budgetarbetet 2018.

Johanna Eriksson jobbar som lärare på Ransbergs skola och vet vilken väg skolbarnen har till sin skola.

I fullmäktige höll hon ett engagerat brandtal för sitt förslag och var nära att få med sig fullmäktige i omröstningen. Sifforna blev 17 mot och 15 för. Tre ordinarie ledamöter saknades och dessa var från MP, M och SD.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige var avslag på medborgarförslaget med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens utredning om kostnaden på 1 miljon, den årliga driftkostnaden på 25 000 kronor och att belysning är Trafikverkets ansvar.

I kommunstyrelse yrkade Alda Danial (L), Andreas Dahlborg (L), Åse Nicklasson (SD) och PeO Andersson (M) på bifall till medborgarförslaget och reserverar sig mot beslutet.

I fullmäktige stöddes medborgarförslaget av dessa partiers företrädare.

Främsta vapendragare för förslaget är Tibros oppositionsråd Alda Danial (L):

– Jag vill att belysningen kommer med i budgeten 2017. Gör det inte det tänker jag driva frågan till budgetarbetet 2018.