26 apr 2016 06:00

26 apr 2016 06:00

SD kritiserade den dyra maten

FULLMÄKTIGE: Allmänpolitisk debatt

Åse Nicklasson (SD) kritiserade under fullmäktiges allmänpolitiska debatt Tibro kommun för att man har Sveriges dyraste matkostnad på äldeboendena.

Det var i samband med att socialnämndens verksamhetsområde debatterades som Åse Nicklasson lyfte fram detta faktum.

Socialnämndens ordförande Bengt Andersson (C) sa i sitt inlägg att man just nu utreder denna fråga för att se hur Tibro kommun kan få ett lägre pris på sin mat. Man tittar också på vad som räknas in i matkostnaden.

– Det pågår ett samtal mellan nämnderna om detta.

Under debatten framhöll Maria Maric (KD) att Tibro kommun har en fin äldrevård men att det också är viktigt att Tibro kommun ger en likvärdig vård och standard till alla på alla boenden:

– Det är viktigt med likvärdighet på de olika boendena, att alla får det lika bra.

Maria Maric (KD) med flera talare framhöll vidare Familjecentralens stora betydelse som mötesplats:

– Jag vill slå ett slag för Tibros familjecentral!

Det var i samband med att socialnämndens verksamhetsområde debatterades som Åse Nicklasson lyfte fram detta faktum.

Socialnämndens ordförande Bengt Andersson (C) sa i sitt inlägg att man just nu utreder denna fråga för att se hur Tibro kommun kan få ett lägre pris på sin mat. Man tittar också på vad som räknas in i matkostnaden.

– Det pågår ett samtal mellan nämnderna om detta.

Under debatten framhöll Maria Maric (KD) att Tibro kommun har en fin äldrevård men att det också är viktigt att Tibro kommun ger en likvärdig vård och standard till alla på alla boenden:

– Det är viktigt med likvärdighet på de olika boendena, att alla får det lika bra.

Maria Maric (KD) med flera talare framhöll vidare Familjecentralens stora betydelse som mötesplats:

– Jag vill slå ett slag för Tibros familjecentral!