27 apr 2016 06:00

27 apr 2016 06:00

"Det är dags att införa beslutade dialogmöten"

FULLMÄKTIGE: Maria Maric (KD) i den allmänpolitiska debatten

Under fullmäktiges allmänpolitiska debatt krävde Maria Maric (KD) att Tibro kommun inför de av fullmäktige redan beslutade medborgardialogerna.

Hon påpekade att fullmäktige redan 2010 beslöt införa dialogmöten men att detta fortfarande inte har skett.

KD kommer till fullmäktige den 30 maj därför att lämna in en interpellation (skriftlig fråga) ställd till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om detta.

Syns meningslöst

– Det syns mig meningslöst och slöseri även för oss politiker om vi avsätter tid och kapacitet i möten som demokratigruppen gjorde vid 14 tillfällen i tre år och att man sedan inte inför det som har beslutats.

– Gång på gång ser vi att medborgarförslag avslås. Nu senast medborgarförlaget från Johanna Eriksson om belysning på vägen mellan Fagersanna och Ransbergs skola.

Ett beslut som hela kristdemokratiska fullmäktigegruppen reserverade sig mot.

– Vi reserverade oss till förmån för Alda Danials (L) förslag att bifalla medborgarförslaget. Att vi inte reserverade oss i kommunstyrelsen berodde enbart på att vi inte hunnit diskutera ämnet i partigruppen.

Att Trafikverket tillåts komma undan med att ”de inte har intresse av att komplettera med gatubelysning” är befängt tillägger hon.

Hon hänvisade i fullmäktige till SOU 2003:19, punkt 1.13 där det står om barns rätt att röra sig fritt, vilket samstämmer med Barnkonventionen och även till Nollvisionen att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

– Det är statens utredning och statens vision och därför bör även statens Trafikverk ha intresse av att belysa vägen.

Kritisk till inlägg

Maria riktar avslutningsvis stark kritik till ett av kommunalrådets debattinlägg:

– Att hänvisa till en överenskommelse mellan skolan och föräldraföreningen att barnen inte ska använda den vägen utan skjutsas till skolan är inte ett hållbart alternativ.

– Att barn har rätt att röra sig fritt och kunna gå fram och tillbaka från skolan på ett säkert sätt är en del i det långsiktiga folkhälsoarbetet för Tibro kommun.

Hon påpekade att fullmäktige redan 2010 beslöt införa dialogmöten men att detta fortfarande inte har skett.

KD kommer till fullmäktige den 30 maj därför att lämna in en interpellation (skriftlig fråga) ställd till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om detta.

Syns meningslöst

– Det syns mig meningslöst och slöseri även för oss politiker om vi avsätter tid och kapacitet i möten som demokratigruppen gjorde vid 14 tillfällen i tre år och att man sedan inte inför det som har beslutats.

– Gång på gång ser vi att medborgarförslag avslås. Nu senast medborgarförlaget från Johanna Eriksson om belysning på vägen mellan Fagersanna och Ransbergs skola.

Ett beslut som hela kristdemokratiska fullmäktigegruppen reserverade sig mot.

– Vi reserverade oss till förmån för Alda Danials (L) förslag att bifalla medborgarförslaget. Att vi inte reserverade oss i kommunstyrelsen berodde enbart på att vi inte hunnit diskutera ämnet i partigruppen.

Att Trafikverket tillåts komma undan med att ”de inte har intresse av att komplettera med gatubelysning” är befängt tillägger hon.

Hon hänvisade i fullmäktige till SOU 2003:19, punkt 1.13 där det står om barns rätt att röra sig fritt, vilket samstämmer med Barnkonventionen och även till Nollvisionen att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

– Det är statens utredning och statens vision och därför bör även statens Trafikverk ha intresse av att belysa vägen.

Kritisk till inlägg

Maria riktar avslutningsvis stark kritik till ett av kommunalrådets debattinlägg:

– Att hänvisa till en överenskommelse mellan skolan och föräldraföreningen att barnen inte ska använda den vägen utan skjutsas till skolan är inte ett hållbart alternativ.

– Att barn har rätt att röra sig fritt och kunna gå fram och tillbaka från skolan på ett säkert sätt är en del i det långsiktiga folkhälsoarbetet för Tibro kommun.