28 apr 2016 06:00

28 apr 2016 06:00

Att leda en som inte ser

SYNSKADADE I TIBRO, HJO OCH KARLSBORG: Introduktionsutbildning för ledsagare

Kyrksalen vid Allégården i Tibro var under tisdagen utbildningsplats för 25 ledsagare, lika många synskadade och två ledarhundar. Kommunens säkerhetsansvarige Rune Erikssons informerade om hur man som ledsagare bäst leder en som inte ser.

Rune Eriksson gav initierade tips på hur man som ledsagare och synskadad säkrast tar sig fram inomhus, hur man passerar i dörrar och trappor och vad man som seende ska tänka på när man möter någon med vit käpp eller någon som lotsas fram av en ledarhund.

Till synes triviala saker i vardagen för den som ser, men nog så knepiga situationer om man inte gör det.

Eriksson informerade också om vad man som ledsagare och synskadad ska tänka på när man rör sig utomhus, hur man passerar ett övergångställe och så vidare.

Dagen arrangerades av de Synskadades förening för Tibro, Hjo och Karlsborg och var en introduktionsutbildning i hur det är att ledsaga en synskadad.

Ledsagarna fick också känna på hur det är att vara synskadad själv.

Det gjordes med hjälp av olika glasögon och en vit käpp i syfte att öka förståelsen för uppdraget.

Vem kan bli ledsagare?

– Oftast en anhörig, nära vän eller någon som får uppgiften att hjälpa till vid speciella tillfällen exempelvis om man åker på en resa. Då kan man få ett antal synskadade att ledsaga, uppgav Rune Eriksson.

På SLA:s fråga till några av de deltagande synskadade var det är farligast att ta sig fram i Tibro tätort blev svaren:

– Det är riktigt otäckt när folk cyklar förbi en på trottoaren och det görs ofta här i Tibro.

– Och på vintern är det svårt att ta sig fram när snön ligger kvar på trottoarerna.

Rune Eriksson gav initierade tips på hur man som ledsagare och synskadad säkrast tar sig fram inomhus, hur man passerar i dörrar och trappor och vad man som seende ska tänka på när man möter någon med vit käpp eller någon som lotsas fram av en ledarhund.

Till synes triviala saker i vardagen för den som ser, men nog så knepiga situationer om man inte gör det.

Eriksson informerade också om vad man som ledsagare och synskadad ska tänka på när man rör sig utomhus, hur man passerar ett övergångställe och så vidare.

Dagen arrangerades av de Synskadades förening för Tibro, Hjo och Karlsborg och var en introduktionsutbildning i hur det är att ledsaga en synskadad.

Ledsagarna fick också känna på hur det är att vara synskadad själv.

Det gjordes med hjälp av olika glasögon och en vit käpp i syfte att öka förståelsen för uppdraget.

Vem kan bli ledsagare?

– Oftast en anhörig, nära vän eller någon som får uppgiften att hjälpa till vid speciella tillfällen exempelvis om man åker på en resa. Då kan man få ett antal synskadade att ledsaga, uppgav Rune Eriksson.

På SLA:s fråga till några av de deltagande synskadade var det är farligast att ta sig fram i Tibro tätort blev svaren:

– Det är riktigt otäckt när folk cyklar förbi en på trottoaren och det görs ofta här i Tibro.

– Och på vintern är det svårt att ta sig fram när snön ligger kvar på trottoarerna.