29 apr 2016 06:00

29 apr 2016 06:00

Järnvägsportalerna försvinner i Tibro

KARLSBORGSBANAN: Den vid Fågelviksleden är redan borta

Järnvägsportalen i centrala Tibro är nu ett minne blott. Under onsdagen monterades den ned och kördes till återvinning.

Järnvägsportalen vid Centrumgatan plockades bort eftersom den är både sliten och skadad och helt enkelt har tjänat ut säger samhällsbyggnadschef Svante Andrén.

Järnvägsportalen ägs dessutom av Tibro kommun:

– Det är kommunen som bekostat och satt upp den och då är det också vår skyldighet att se till att den kommer bort.

Redan 2015

– Trafikverket plockade redan i fjol bort järnvägsportalen på Fågelviksleden och hade inget att invända när vi ringde och frågade om vi kunde ta bort även denna på Centrumgatan.

För 20 år sedan bekostade Tibro kommun järnvägsövergången med cirka en miljon kronor i samband med att Centrumgatan byggdes.

Kommunen bemannade då järnvägsövergången med flaggvakter under några år på 90-talet när godståg kom två gånger om dagen.

Järnvägsportalen vid Centrumgatan plockades bort eftersom den är både sliten och skadad och helt enkelt har tjänat ut säger samhällsbyggnadschef Svante Andrén.

Järnvägsportalen ägs dessutom av Tibro kommun:

– Det är kommunen som bekostat och satt upp den och då är det också vår skyldighet att se till att den kommer bort.

Redan 2015

– Trafikverket plockade redan i fjol bort järnvägsportalen på Fågelviksleden och hade inget att invända när vi ringde och frågade om vi kunde ta bort även denna på Centrumgatan.

För 20 år sedan bekostade Tibro kommun järnvägsövergången med cirka en miljon kronor i samband med att Centrumgatan byggdes.

Kommunen bemannade då järnvägsövergången med flaggvakter under några år på 90-talet när godståg kom två gånger om dagen.