03 maj 2016 17:20

03 maj 2016 17:20

Årets stadskärna 2017?

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT: En extern projektledare är på ingång

Ksau väcker nu liv i planeringsarbetet för att tävla om att bli Årets stadskärna 2017. En utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan.

Kommunalråd Rolf Eriksson (S) betonar att tävlingen inte enbart ser till den fysiska innerstadsmiljön i centrala Tibro.

– Tibro är en liten kommun med en liten tätort, troligtvis den minsta kommun som tävlat om detta pris. Vi kan därför räkna in miljöer som Stadsparken och Ånaplan i vår stadskärna.

Tävlingen handlar också om vad Tibro kommun gör för sina kommuninvånare, hur man hjälper till att utveckla den lokala handeln och hur man samarbetar och nätverkar.

Tibro kommun, fastighetsägarna, näringslivet, föreningarna och Tibroborna samarbetar som bekant kring många större projekt och evenemang.

– Bland annat Uppåner och vi har haft Diggiloo på Ånaplan.

Det handlar också om att arbeta strategiskt utifrån en gemensam vision och ett gestaltningsprogram.

Arbetsutskottet, ksau, föreslår kommunstyrelsen att anslå 300 000 kronor till en extern projektledare, som för övrigt är på ingång nu, samt till sitt eget deltagande i konferensen Årets stadskärna 2017 den 25-25 maj i Örebro.

I konferensen deltar förutom ksau-politikerna också berörda tjänstemän samt företrädare för handeln, näringslivet och fastighetsägarna och det är kommunen som står för notan.

Deltagandet i konferensen blir avstampet i det arbete som ska utmynna i en formell anmälan till tävlingen ”Årets stadskärna 2017”.

Tibros ansökan ska vara inne senast den 31 december.

Kommunalråd Rolf Eriksson (S) betonar att tävlingen inte enbart ser till den fysiska innerstadsmiljön i centrala Tibro.

– Tibro är en liten kommun med en liten tätort, troligtvis den minsta kommun som tävlat om detta pris. Vi kan därför räkna in miljöer som Stadsparken och Ånaplan i vår stadskärna.

Tävlingen handlar också om vad Tibro kommun gör för sina kommuninvånare, hur man hjälper till att utveckla den lokala handeln och hur man samarbetar och nätverkar.

Tibro kommun, fastighetsägarna, näringslivet, föreningarna och Tibroborna samarbetar som bekant kring många större projekt och evenemang.

– Bland annat Uppåner och vi har haft Diggiloo på Ånaplan.

Det handlar också om att arbeta strategiskt utifrån en gemensam vision och ett gestaltningsprogram.

Arbetsutskottet, ksau, föreslår kommunstyrelsen att anslå 300 000 kronor till en extern projektledare, som för övrigt är på ingång nu, samt till sitt eget deltagande i konferensen Årets stadskärna 2017 den 25-25 maj i Örebro.

I konferensen deltar förutom ksau-politikerna också berörda tjänstemän samt företrädare för handeln, näringslivet och fastighetsägarna och det är kommunen som står för notan.

Deltagandet i konferensen blir avstampet i det arbete som ska utmynna i en formell anmälan till tävlingen ”Årets stadskärna 2017”.

Tibros ansökan ska vara inne senast den 31 december.