04 maj 2016 16:39

04 maj 2016 16:39

Bot för artskyddsbrott

VARGSPÄLS

En företagare som bedriver auktionsverksamhet i bland annat Tibro har av oaktsamhet sålt en vargpäls.

Det är förbjudet då varg är upptagen i skyddet av arter av vilda djur. Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott har därför utdömt en företagsbot på 5 000 kronor.

Det är förbjudet då varg är upptagen i skyddet av arter av vilda djur. Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott har därför utdömt en företagsbot på 5 000 kronor.