10 maj 2016 16:57

10 maj 2016 16:57

Inredia "affär"

INREDIA

Under folkfesten Uppåner den 3-6 juni öppnas porten för ”[affär] Inredia”. [affär] Inredia ska vara en plats för hantverkare, slöjdare och designers kring Tibro att lyftas fram och få en chans att visa upp sig och sitt hantverk. I fokus är hantverk av god kvalitet med en geniun känsla för materialet.

Att man passar på att öppna under folkfesten Uppåner är för att man vill ge många besökare tillfälle att mötas kring den skaparglädje och hantverkskunskap som finns i Tibrobygden.

Under folkfesten Uppåner den 3-6 juni öppnas porten för ”[affär] Inredia”. [affär] Inredia ska vara en plats för hantverkare, slöjdare och designers kring Tibro att lyftas fram och få en chans att visa upp sig och sitt hantverk. I fokus är hantverk av god kvalitet med en geniun känsla för materialet.

Att man passar på att öppna under folkfesten Uppåner är för att man vill ge många besökare tillfälle att mötas kring den skaparglädje och hantverkskunskap som finns i Tibrobygden.