10 maj 2016 13:26

10 maj 2016 13:26

Uteservering vid entrén?

HANTVERKSCENTRUM: Elever visar sin vision för Sporthallen

En skön uteservering vid Sporthallens entré. En öppnare entréhall som mötesplats och marknadsföringsarena för Tibro kommun, föreningar och företagare och som inreds med Tibromöbler.

Det är idéer som presenteras för att skapa ett öppnare och mer välkomnande intryck av Sporthallen.

– Målet är att ingen som besöker sporthallen ska kunna missa vad Tibro kommun är, kan och vill, säger marknadsutvecklare Kristian Lagerström.

Ny tankar

Tillsammans med kultur och fritidschef Pelle Ekholm och elever vid Hantverkscentrums projektkoordinatorutbildning funderar man i lite nya banor kring hallens entré och caféteria.

En årskull elever på projektkoordinatorutbildningen fick för en tid sedan komma med tre förslag på hur Sporthallen entréhall och cafeteria skulle kunna lyftas och samtidigt kommunicera Tibros unika kompetens och erbjudande.

Tre skisser togs fram och presenterades för tjänstemän och föreningsföreträdare berättar Lagerström:

– De togs emot väl. Det fanns många spännande idéer där och man beslöt att gå vidare genom att försöka göra ett enda förslag med de tre som bas.

Eleverna Anna German från Skövde och Anna-Maria Johansson från Grästorp genomförde detta inom ramen för sitt praktikarbete och med handledning av Hildur Blad.

De samlade också in brukarnas tankar och idéer och i veckan presenterades resultatet – visualiseringar i 2D och 3D där de enbart använt sig av Tibroproducerade möbler.

Nästa steg är en kostnadsberäkning och att se på vilka sätt Tibroföretagen kan bidra och visa upp sitt kunnande på liknande sätt som i biblioteket. Förslaget ska sedan presenteras för politikerna.

Pelle Ekholm om Sporthallen:

– Här finns absolut en potential som inte utnyttjas och kan vi skapa en mer tilltalande miljö för besökarna är det bra. Nu återstår förstås att koppla in ansvariga nämnd, samhällsbyggnadsnämnden.

Sporthallen är en av Tibros största besöksmål säger Lagerström:

– Matcher och turneringar drar varje år tusentals besökare och frågan är vilken bild vi vill att våra besökare tar med sig när de åker hem? Vill de besöka fler ställen i Tibro?

Det är idéer som presenteras för att skapa ett öppnare och mer välkomnande intryck av Sporthallen.

– Målet är att ingen som besöker sporthallen ska kunna missa vad Tibro kommun är, kan och vill, säger marknadsutvecklare Kristian Lagerström.

Ny tankar

Tillsammans med kultur och fritidschef Pelle Ekholm och elever vid Hantverkscentrums projektkoordinatorutbildning funderar man i lite nya banor kring hallens entré och caféteria.

En årskull elever på projektkoordinatorutbildningen fick för en tid sedan komma med tre förslag på hur Sporthallen entréhall och cafeteria skulle kunna lyftas och samtidigt kommunicera Tibros unika kompetens och erbjudande.

Tre skisser togs fram och presenterades för tjänstemän och föreningsföreträdare berättar Lagerström:

– De togs emot väl. Det fanns många spännande idéer där och man beslöt att gå vidare genom att försöka göra ett enda förslag med de tre som bas.

Eleverna Anna German från Skövde och Anna-Maria Johansson från Grästorp genomförde detta inom ramen för sitt praktikarbete och med handledning av Hildur Blad.

De samlade också in brukarnas tankar och idéer och i veckan presenterades resultatet – visualiseringar i 2D och 3D där de enbart använt sig av Tibroproducerade möbler.

Nästa steg är en kostnadsberäkning och att se på vilka sätt Tibroföretagen kan bidra och visa upp sitt kunnande på liknande sätt som i biblioteket. Förslaget ska sedan presenteras för politikerna.

Pelle Ekholm om Sporthallen:

– Här finns absolut en potential som inte utnyttjas och kan vi skapa en mer tilltalande miljö för besökarna är det bra. Nu återstår förstås att koppla in ansvariga nämnd, samhällsbyggnadsnämnden.

Sporthallen är en av Tibros största besöksmål säger Lagerström:

– Matcher och turneringar drar varje år tusentals besökare och frågan är vilken bild vi vill att våra besökare tar med sig när de åker hem? Vill de besöka fler ställen i Tibro?