11 maj 2016 17:07

11 maj 2016 17:07

Möbelriksdagen 2017

KOMMUNSTYRELSEN

Möbelriksdagen 2017 är i Tibro den 11 januari. Kommunstyrelsen, ks, godkände avsiktsförklaringen om partnerskap med ICS, Interior Cluster Sweden, och gav kommunalrådet klartecken att underteckna. 75 000 kronor ska tas ur kontot för oförutsett.

Möbelriksdagen 2017 är i Tibro den 11 januari. Kommunstyrelsen, ks, godkände avsiktsförklaringen om partnerskap med ICS, Interior Cluster Sweden, och gav kommunalrådet klartecken att underteckna. 75 000 kronor ska tas ur kontot för oförutsett.