12 maj 2016 15:31

12 maj 2016 15:31

"Äntligen ett besked"

KARLSBORGSBANAN: Tibro köper marken?

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) reagerar positivt på nyheten att Trafikverket vill sälja delar av Karlsborgsbanan.

– Äntligen ett besked! Frågan är bara hur snabbt det kan gå med tanke på förhandlingar och eventuella saneringar.

På dagens Karlsborgssida avslöjar SLA att Trafikverket skickat ut en remiss rörande intresset att förvärva Karlsborgsbanan, bandelen Karlsborg -Tibro. 24 kilometer av de totalt 44 kilometrarna mellan Karlsborg och Skövde.

Bandelen är nedlagd sedan 2010 och ingår inte i det statliga järnvägssystemet. Därför vill Trafikverket veta om Tibro och Karlsborg är intresserade av att köpa den bandel som slutar strax innan Tibro järnvägsstation. Den 24 maj tar ksau upp frågan och senast den 14 juni vill Trafikverket ha svar.

– Äntligen ett besked! Frågan är bara hur snabbt det kan gå med tanke på förhandlingar och eventuella saneringar.

På dagens Karlsborgssida avslöjar SLA att Trafikverket skickat ut en remiss rörande intresset att förvärva Karlsborgsbanan, bandelen Karlsborg -Tibro. 24 kilometer av de totalt 44 kilometrarna mellan Karlsborg och Skövde.

Bandelen är nedlagd sedan 2010 och ingår inte i det statliga järnvägssystemet. Därför vill Trafikverket veta om Tibro och Karlsborg är intresserade av att köpa den bandel som slutar strax innan Tibro järnvägsstation. Den 24 maj tar ksau upp frågan och senast den 14 juni vill Trafikverket ha svar.