13 maj 2016 06:00

13 maj 2016 06:00

Får träna på nya banan

LAGGARETOMTEN: Mark- och miljödomstolen gör samma bedömning som länsstyrelsen

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet och ger därmed Tibro MK rätt att träna på den nya banan vid Laggarehemmet utanför Tibro.

Mark- och miljödomstolen gör alltså samma bedömning som länsstyrelsen att Tibro motorklubb ska få träna på nya endurobanan på Laggaretomten.

Klubben har enligt domen gjort väl avvägda och tillräckliga bedömningar av hur deras verksamhet påverkar miljön.

Flera grannar överklagade miljösamverkan östra Skaraborgs och länstyrelsens beslut att tillåta träning och en granne överklagade därefter länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

Grannen som överklagat länsstyrelsens beslut har yrkat att beslutet ska upphävas och att verksamheten ska förbjudas och även begärt att beslutet ska inhiberas i avvaktan på att mark- och miljödomstolen prövat målet.

Det mark och miljödomstolen hade att ta ställning till var ett föreläggande om försiktighetsmått för endurobanan på fastigheten Laggaretomten l :2 i Tibro kommun.

Upplysningsvis erinrar domstolen om att prövningen endast omfattat det nu överklagade beslutet som baserats på uppgifterna som verksamhetsutövaren angett i sin anmälan om den miljöfarliga verksamheten.

Skulle förutsättningarna förändras, exempelvis vad gäller omfattningen, är det en fråga som först behöver prövas av tillsynsmyndigheten.

Samma sak gäller om verksamheten inte skulle följa de nu förelagda åtgärderna och försiktighetsmåtten. Ett eventuellt överklagande ska göras senast den 31 maj.

Mark- och miljödomstolen gör alltså samma bedömning som länsstyrelsen att Tibro motorklubb ska få träna på nya endurobanan på Laggaretomten.

Klubben har enligt domen gjort väl avvägda och tillräckliga bedömningar av hur deras verksamhet påverkar miljön.

Flera grannar överklagade miljösamverkan östra Skaraborgs och länstyrelsens beslut att tillåta träning och en granne överklagade därefter länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

Grannen som överklagat länsstyrelsens beslut har yrkat att beslutet ska upphävas och att verksamheten ska förbjudas och även begärt att beslutet ska inhiberas i avvaktan på att mark- och miljödomstolen prövat målet.

Det mark och miljödomstolen hade att ta ställning till var ett föreläggande om försiktighetsmått för endurobanan på fastigheten Laggaretomten l :2 i Tibro kommun.

Upplysningsvis erinrar domstolen om att prövningen endast omfattat det nu överklagade beslutet som baserats på uppgifterna som verksamhetsutövaren angett i sin anmälan om den miljöfarliga verksamheten.

Skulle förutsättningarna förändras, exempelvis vad gäller omfattningen, är det en fråga som först behöver prövas av tillsynsmyndigheten.

Samma sak gäller om verksamheten inte skulle följa de nu förelagda åtgärderna och försiktighetsmåtten. Ett eventuellt överklagande ska göras senast den 31 maj.