16 maj 2016 17:55

16 maj 2016 17:55

"Förbjud maskering i kommunens lokaler"

SD-MOTION

Sverigedemokraterna i Tibro yrkar att kommunfullmäktige förbjuder all form av maskering, inklusive niqab och burka, på Tibro kommuns inrättningar.

I det fall ett förbud inte är möjligt skall en strikt policy gälla angående heltäckande ansiktsklädsel, denna typ av klädsel ska då inte förekomma inom kommunens inrättningar skriver SD i Tibro genom Åse Nicklasson; ”Vi i Sverigedemokraterna anser att vikten av att kunna identifiera sina medmänniskor är djupt underskattad. I Sverige finns i dag en lag som förbjuder maskering vid till exempel demonstrationer som stör allmän ordning, vid ett flertal bensinstationer ombedes motorcyklister att ta av sig hjälmen när de ska handla och till detta pågick för en tid sedan en het debatt om huruvida niqab och burka skulle tillåtas i skolan.”

I det fall ett förbud inte är möjligt skall en strikt policy gälla angående heltäckande ansiktsklädsel, denna typ av klädsel ska då inte förekomma inom kommunens inrättningar skriver SD i Tibro genom Åse Nicklasson; ”Vi i Sverigedemokraterna anser att vikten av att kunna identifiera sina medmänniskor är djupt underskattad. I Sverige finns i dag en lag som förbjuder maskering vid till exempel demonstrationer som stör allmän ordning, vid ett flertal bensinstationer ombedes motorcyklister att ta av sig hjälmen när de ska handla och till detta pågick för en tid sedan en het debatt om huruvida niqab och burka skulle tillåtas i skolan.”