18 maj 2016 18:06

18 maj 2016 18:06

Fågelviksgymnasiet

KOMMUNSTYRELSEN

Kostnaderna för avveckling av Fågelviksgymnasiet ska inte belasta andra delar av barn och utbildningnämndens område.

Det har kommunstyrelsen beslutat mot bakgrund av kommunens samlade positiva prognos och fullmäktiges beslut. Bun:s prognostiserade underskott på 21 miljoner i år är till följd av gymnasiets ökade nettokostnader.

Det har kommunstyrelsen beslutat mot bakgrund av kommunens samlade positiva prognos och fullmäktiges beslut. Bun:s prognostiserade underskott på 21 miljoner i år är till följd av gymnasiets ökade nettokostnader.