19 maj 2016 06:00

21 maj 2016 08:59

Stora planer för Minizoo

KOMMUNSTYRELSEN: Investerar över fyra miljoner i den lilla djurgården

En enig kommunstyrelse gav grönt ljus till en investering på nära 4,3 miljoner kronor i Tibro tätorts välbesökta turistattraktion – Minizoo. En ombyggnad som inleds i år och ska vara klar 2017 och ge besökarna en mycket bättre upplevelse. Fullmäktige avgör frågan den 30 maj.

Nyheterna är en naturstig och en fårhage, en Tarzankulle för klättring och nya djurhus så att djuren kan vara kvar över vintern på Minizoo och eventuellt kan hålla öppet på helger.

Ny portal

Djurparken får en helt ny och mer välkomnande entréportal som placeras ett stenkast från folketsparksentrén.

Denna portal medför att Brantingstatyn måste flyttas några meter.

Andra nyheter är ett 10-tal ställplatser för husbilar på parkeringen med latrintömningsservice, en personalbyggnad för Minizoos personal och gästtoaletter för besökare.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) uppger att förslaget kommer upp i kommunfullmäktige redan denna månad.

– Ja, och det känns riktigt roligt och det blir ett jättelyft för Minizoo och Tibroparken. Området är en perfekt nod där vi kan lotsa besökarna vidare till annat i Tibro.

Blir Infopoint

Det blir en så kallad Infopoint för de cirka 30 000 personer som besöker djurparken varje år.

– Här har givetvis Tibro Handel stort inflytande i diskussionerna, betonar Eriksson.

Oppositionsrådet Alda Danial (L) lyfter fram synergieffekterna kring projektet:

– Vi kommer att få ett helt annat engagemang i hela området som gynnar både Minizoo och folketspark.

Arbetsmarknadsenhetens chef Jan Andersson uppger att man direkt efter fullmäktiges klartecken trycker på knappen för den juridiska processen.

– Då blir det dags att söka bygglov för ombyggnaden. Det är också en hel del regler som ska uppfyllas när det gäller djurgårdarna och här följer vi vår konsult Skaraborgs Hushållningssällskaps normer till punkt och pricka.

– Och vatten och avlopp ansluts via den befintliga va-ledningen till folketspark.

Om Minizoo kan nämnas att det startade 1996 som ett arbetsmarknadsprojekt, invigdes året därpå och firar 20-årsjubilerar lagom till nyinvigningen.

Finansieringen

Kommunstyrelsen föreslår för finansieringen att fullmäktige klubbar ett tilläggsanslag på 1,75 miljoner i 2016 års investeringsbudget och att fullmäktige ser till att 4,25 miljoner är tillgängliga 2016-2017 för projektet.

Kommunstyrelsen vill vidare att de 750 000 kronor som redan finns i investeringsbudgeten 2016, förr ”kommunstyrelsens oförutsedda utgifter”, också används till upprustningen och utvecklingen av Minizoo. Under 2017 ska dessutom 1 750 000 kronor öronmärkas till Minizoo.

Nyheterna är en naturstig och en fårhage, en Tarzankulle för klättring och nya djurhus så att djuren kan vara kvar över vintern på Minizoo och eventuellt kan hålla öppet på helger.

Ny portal

Djurparken får en helt ny och mer välkomnande entréportal som placeras ett stenkast från folketsparksentrén.

Denna portal medför att Brantingstatyn måste flyttas några meter.

Andra nyheter är ett 10-tal ställplatser för husbilar på parkeringen med latrintömningsservice, en personalbyggnad för Minizoos personal och gästtoaletter för besökare.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) uppger att förslaget kommer upp i kommunfullmäktige redan denna månad.

– Ja, och det känns riktigt roligt och det blir ett jättelyft för Minizoo och Tibroparken. Området är en perfekt nod där vi kan lotsa besökarna vidare till annat i Tibro.

Blir Infopoint

Det blir en så kallad Infopoint för de cirka 30 000 personer som besöker djurparken varje år.

– Här har givetvis Tibro Handel stort inflytande i diskussionerna, betonar Eriksson.

Oppositionsrådet Alda Danial (L) lyfter fram synergieffekterna kring projektet:

– Vi kommer att få ett helt annat engagemang i hela området som gynnar både Minizoo och folketspark.

Arbetsmarknadsenhetens chef Jan Andersson uppger att man direkt efter fullmäktiges klartecken trycker på knappen för den juridiska processen.

– Då blir det dags att söka bygglov för ombyggnaden. Det är också en hel del regler som ska uppfyllas när det gäller djurgårdarna och här följer vi vår konsult Skaraborgs Hushållningssällskaps normer till punkt och pricka.

– Och vatten och avlopp ansluts via den befintliga va-ledningen till folketspark.

Om Minizoo kan nämnas att det startade 1996 som ett arbetsmarknadsprojekt, invigdes året därpå och firar 20-årsjubilerar lagom till nyinvigningen.

Finansieringen

Kommunstyrelsen föreslår för finansieringen att fullmäktige klubbar ett tilläggsanslag på 1,75 miljoner i 2016 års investeringsbudget och att fullmäktige ser till att 4,25 miljoner är tillgängliga 2016-2017 för projektet.

Kommunstyrelsen vill vidare att de 750 000 kronor som redan finns i investeringsbudgeten 2016, förr ”kommunstyrelsens oförutsedda utgifter”, också används till upprustningen och utvecklingen av Minizoo. Under 2017 ska dessutom 1 750 000 kronor öronmärkas till Minizoo.