19 maj 2016 17:29

19 maj 2016 17:29

VA-plan för Söroset?

FRUSTRATION

Sörosets samfällighet vid Örlen uppvaktar kommunstyrelsen för att få en projektplan över VA-dragningen till ett 40-tal fastigheter. Inget händer trots att ärendet varit aktuellt sedan 2013. Alla i samfälligheten har förbundit sig att teckna VA-avtal med kommunen. Nu vill man ha besked eftersom man ska samordna VA och fiberdragning.

Sörosets samfällighet vid Örlen uppvaktar kommunstyrelsen för att få en projektplan över VA-dragningen till ett 40-tal fastigheter. Inget händer trots att ärendet varit aktuellt sedan 2013. Alla i samfälligheten har förbundit sig att teckna VA-avtal med kommunen. Nu vill man ha besked eftersom man ska samordna VA och fiberdragning.