24 maj 2016 16:54

24 maj 2016 16:54

Boende för ensamkommande

SOCIALNÄMNDEN

Ytterligare ett boende med maximalt åtta platser kommer att öppnas i höst i Tibro för ensamkommande flyktingbarn.

Det uppges i IVO:s tillsynsrapport över Iuventus HVB i Tibro kommun.

Planeringen är att flytta dit de ungdomar som själva vill och som varit i Tibro längst. Det nya boendet kommer inte att ha lika tät bemanning.

Tanken är att det nya boendet ska var steget före en träningslägenhet.

Det uppges i IVO:s tillsynsrapport över Iuventus HVB i Tibro kommun.

Planeringen är att flytta dit de ungdomar som själva vill och som varit i Tibro längst. Det nya boendet kommer inte att ha lika tät bemanning.

Tanken är att det nya boendet ska var steget före en träningslägenhet.