24 maj 2016 16:45

24 maj 2016 16:45

"Inga stora problem i Tibro"

IVO: Tillsyn på två boenden för ensamkommande

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde i mars tillsyn på boendena för ensamkommande barn på Villagatan (Bäckliden) och Breviksvägen.

Socialnämndens ordförande Bengt Andersson (C) uppger att det inte framkom några stora problem. Stämningen beskrivs överlag som bra, dock fanns en del ”allvarliga incidenter” under den period som ungdomarna var placerade i samlingssalen och det blev bråk mellan sju ungdomar som sov ihop.

Andersson nämner att det varit klagomål på cateringmaten från kommunens storkök:

– Nu tar vi efter ett anbudsförfarande mat från Inredia.

Vid inspektionstillfället fanns 40 ungdomar 15-18 år inskrivna och ytterligare sex över 18 år bodde i träningslägenheter. Vid IVO:s intervjuer på Breviksvägen framkom frustration över att internet inte fungerade – fiberdragningen är försenad. Ungdomarna går i skolan och skolarbete och kontakter med anhöriga försvårades. I väntan på felfritt internet har de försetts med mobilsurf. På Villagatan bodde 20 ungdomar i tolv rum och två fanns i en utslussningslägenhet.

Socialnämndens ordförande Bengt Andersson (C) uppger att det inte framkom några stora problem. Stämningen beskrivs överlag som bra, dock fanns en del ”allvarliga incidenter” under den period som ungdomarna var placerade i samlingssalen och det blev bråk mellan sju ungdomar som sov ihop.

Andersson nämner att det varit klagomål på cateringmaten från kommunens storkök:

– Nu tar vi efter ett anbudsförfarande mat från Inredia.

Vid inspektionstillfället fanns 40 ungdomar 15-18 år inskrivna och ytterligare sex över 18 år bodde i träningslägenheter. Vid IVO:s intervjuer på Breviksvägen framkom frustration över att internet inte fungerade – fiberdragningen är försenad. Ungdomarna går i skolan och skolarbete och kontakter med anhöriga försvårades. I väntan på felfritt internet har de försetts med mobilsurf. På Villagatan bodde 20 ungdomar i tolv rum och två fanns i en utslussningslägenhet.