24 maj 2016 06:00

24 maj 2016 06:00

Torvföretagare hoppfull

RYHOLMS TORVMOSSE: Töreboda och Tibro ska yttra sig

– Skulle vi inte få tillstånd på den här mossen kan jag inte förstå var man skulle få tillstånd.
Rölunda Produkters Magnus Nobel tror att företagets ansökan om att få ta ut torv på Ryholms stormosse denna gång går igenom.

Före 17 juni vill länsstyrelsen i Västra Götaland ha synpunkter på Rölunda Produkters nya ansökningar om Ryholms stormosse. Denna gång söker företaget två tillstånd.

Ett för energi, som även ger klartecken för uttag av växttorv, samt ett enbart för växttorv. Dessutom söker man dispens från markavvattningsförbudet. Energitäkten och vattenfrågan hanteras av länsstyrelsen medan miljöprövningsdelegationen prövar det senare tillståndet.

– Svarstiden är kort, tycker Törebodas kommunalråd Bengt Sjöberg (M), som inte är beredd att ändra sin uppfattning om torvbrytning vid Ryholm.

– Jag finner ingen anledning att ändra vår inställning att vi är väldigt tveksamma till det här. Det har påverkat sjön Viken negativt.

Han tillägger:

– Sedan kan jag personligen tycka att det är konstigt att man på ena sidan av en väg gör naturvårdsområde av en mosse och på den andra sidan torvtäkt och förstör en mosse.

Handlingarna finns nu att ta del av både hos länsstyrelsen och berörda kommuner – Tibro och Töreboda kommun. Magnus Nobel, produktionschef på Rölunda, säger att den stora skillnaden nu mot när man sökte sist är att arealen är mindre och att vattenhanteringen har utvecklats.

Fler bassänger

– Vi gör större och fler vattenbassänger. Förr hanterades allt i samma bassäng. Normalt sätt ligger sedimentbassängen mitt i stordiket.

– Problemet då är att när man rensar bassängen släpps material ut. Vi har ordnat det på ett annat sätt så att dammen i det södra området kan rensas i lugn och ro. Dammen i det norra området finns i diket men där kommer vi att rensa vid låga vattenflöden.

Enligt Nobel får mossen en ”fantastisk fin vattenhantering”.

Han berättar att de har tagit prover i utloppet för att ha något att jämföra med om verksamheten drar igång. Och han tror på tillstånd.

– Vi hör väldigt lite protester nu. Det är i stort sett bara från naturskyddsföreningen. Skulle vi inte få tillstånd för den här mossen som har alla förutsättningar kan jag inte förstå var man skulle få tillstånd, säger han.

Tillståndstiden är 25 år.

Före 17 juni vill länsstyrelsen i Västra Götaland ha synpunkter på Rölunda Produkters nya ansökningar om Ryholms stormosse. Denna gång söker företaget två tillstånd.

Ett för energi, som även ger klartecken för uttag av växttorv, samt ett enbart för växttorv. Dessutom söker man dispens från markavvattningsförbudet. Energitäkten och vattenfrågan hanteras av länsstyrelsen medan miljöprövningsdelegationen prövar det senare tillståndet.

– Svarstiden är kort, tycker Törebodas kommunalråd Bengt Sjöberg (M), som inte är beredd att ändra sin uppfattning om torvbrytning vid Ryholm.

– Jag finner ingen anledning att ändra vår inställning att vi är väldigt tveksamma till det här. Det har påverkat sjön Viken negativt.

Han tillägger:

– Sedan kan jag personligen tycka att det är konstigt att man på ena sidan av en väg gör naturvårdsområde av en mosse och på den andra sidan torvtäkt och förstör en mosse.

Handlingarna finns nu att ta del av både hos länsstyrelsen och berörda kommuner – Tibro och Töreboda kommun. Magnus Nobel, produktionschef på Rölunda, säger att den stora skillnaden nu mot när man sökte sist är att arealen är mindre och att vattenhanteringen har utvecklats.

Fler bassänger

– Vi gör större och fler vattenbassänger. Förr hanterades allt i samma bassäng. Normalt sätt ligger sedimentbassängen mitt i stordiket.

– Problemet då är att när man rensar bassängen släpps material ut. Vi har ordnat det på ett annat sätt så att dammen i det södra området kan rensas i lugn och ro. Dammen i det norra området finns i diket men där kommer vi att rensa vid låga vattenflöden.

Enligt Nobel får mossen en ”fantastisk fin vattenhantering”.

Han berättar att de har tagit prover i utloppet för att ha något att jämföra med om verksamheten drar igång. Och han tror på tillstånd.

– Vi hör väldigt lite protester nu. Det är i stort sett bara från naturskyddsföreningen. Skulle vi inte få tillstånd för den här mossen som har alla förutsättningar kan jag inte förstå var man skulle få tillstånd, säger han.

Tillståndstiden är 25 år.

  • Jenny Allvin