25 maj 2016 06:00

25 maj 2016 06:00

Hur tar politikerna ansvar för skolan?

SKOLINSPEKTIONEN: Nu granskas Tibro kommun

Skolinspektionen startade under måndagen en tillsyn av hur politiker i Tibro kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och utbildning i en trygg miljö.

Under måndagen inledde ansvarig inspektör Ingrid Jerkeman inspektionen av Tibro kommun genom att besöka Nyboskolans arbetslag B.

– Andelen som under våren 2015 nådde kunskapskraven i nian i Tibro var 64,7 procent att jämföra med rikssnittet på 77 procent.

Om Nyboskolans arbetslag B:

– Arbetslaget ligger på 70 procent, men det är inte enbart kunskapskraven vi tittar på. Vi tittar även på enkätsvaren från personal, elever och föräldrar.

Resultat i augusti

Granskningen av Tibro kommun beräknas vara klar redan i augusti.

Tillsynen i Tibro är en del av en större genomgång av alla kommunala och fristående skolhuvudmän i landet som genomförs 2015-2017.

Skolinspektionen granskar i Tibro grundsärskolan F-5 vid Häggetorpsskolan, grundsärskolan 6-9 vid Nyboskolan, grundskolan Nyboskolan 6-9 arbetslag B samt gymnasiesärskolan vid Fågelviksgymnasiet.

I augusti får Tibro kommun beslut på övergripande nivå om de verksamheter som kommunen ansvarar för. Det vill säga grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, förskola, fritidshem och vuxenutbildning.

För varje verksamhet beskriver Skolinspektionen eventuella brister som de ansvariga måste rätta till för att leva upp till skollagens krav. Skolinspektionen följer sedan upp att det sker. Man besöker ett urval kommunala grundskolor och gymnasieskolor och urvalet grundas som sagt på på tillgängliga uppgifter om kunskapsresultat och elevers, föräldrars och lärares svar i en enkätundersökning.

Under måndagen inledde ansvarig inspektör Ingrid Jerkeman inspektionen av Tibro kommun genom att besöka Nyboskolans arbetslag B.

– Andelen som under våren 2015 nådde kunskapskraven i nian i Tibro var 64,7 procent att jämföra med rikssnittet på 77 procent.

Om Nyboskolans arbetslag B:

– Arbetslaget ligger på 70 procent, men det är inte enbart kunskapskraven vi tittar på. Vi tittar även på enkätsvaren från personal, elever och föräldrar.

Resultat i augusti

Granskningen av Tibro kommun beräknas vara klar redan i augusti.

Tillsynen i Tibro är en del av en större genomgång av alla kommunala och fristående skolhuvudmän i landet som genomförs 2015-2017.

Skolinspektionen granskar i Tibro grundsärskolan F-5 vid Häggetorpsskolan, grundsärskolan 6-9 vid Nyboskolan, grundskolan Nyboskolan 6-9 arbetslag B samt gymnasiesärskolan vid Fågelviksgymnasiet.

I augusti får Tibro kommun beslut på övergripande nivå om de verksamheter som kommunen ansvarar för. Det vill säga grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, förskola, fritidshem och vuxenutbildning.

För varje verksamhet beskriver Skolinspektionen eventuella brister som de ansvariga måste rätta till för att leva upp till skollagens krav. Skolinspektionen följer sedan upp att det sker. Man besöker ett urval kommunala grundskolor och gymnasieskolor och urvalet grundas som sagt på på tillgängliga uppgifter om kunskapsresultat och elevers, föräldrars och lärares svar i en enkätundersökning.