26 maj 2016 06:00

26 maj 2016 06:00

"Dela på kontoren"

NÄRINGSLIV: InTibros förslag

Förslag finns på hur InTibro kan skapa ett självständigt InTibro och Inredia och samtidigt klargöra rollfördelningen mellan bolaget InTibro och Tibro kommuns uppdrag.

Förslagen på aktiviteter och projekt som näringslivet önskar att kommunen arbetar med ska ses som ”tankar från en engagerad styrelse” för att tydligöra de olika rollerna.

Bland annat föreslås att kommunens näringslivsenhet Tillväxt Tibro flyttar till Näringslivets hus, så att Inredia renodlas som näringslivets hus. InTibro föreslår vidare att Näringslivets Hus på Järnvägsgatan byternamn för att allmänheten inte ska blanda ihop begreppen. Tillväxt Tibros mandat kommer från kommuninvånarna och de folkvalda medan InTibro och Inredia styrs av näringslivet.

Förslagen på aktiviteter och projekt som näringslivet önskar att kommunen arbetar med ska ses som ”tankar från en engagerad styrelse” för att tydligöra de olika rollerna.

Bland annat föreslås att kommunens näringslivsenhet Tillväxt Tibro flyttar till Näringslivets hus, så att Inredia renodlas som näringslivets hus. InTibro föreslår vidare att Näringslivets Hus på Järnvägsgatan byternamn för att allmänheten inte ska blanda ihop begreppen. Tillväxt Tibros mandat kommer från kommuninvånarna och de folkvalda medan InTibro och Inredia styrs av näringslivet.