27 maj 2016 06:00

27 maj 2016 06:00

Årets stadskärna?

KOMMUNEN: Delegation i Örebro

Det är hög tid att hämta hem kunskap och inspiration till Tibro för att kunna erövra titeln ”Årets stadskärna 2017”.

Från kommunstyrelsens arbetsutskott deltog Rolf Eriksson (S), Anna-Karin Johansson (C), Peo Andersson (M) och Hans Dahm (S) därför i konferensen ” Årets stadskärna 2017” i Örebro den 25-26 maj. Från Tibro Handel medverkade också ordförande Jane Agerskov samt kommunens marknadsutvecklare Kristian Lagerström.

Ks har anslagit 300 000 till en extern projektledare samt medverkan i konferensen. För att vinna ska Tibro kunna visa framsteg flera år i följd plus en förnyelse av centrum genom ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns mätbara resultat.

Ett av de utvecklingsområden som Tibro strategiskt arbetar med utifrån ”Vision Tibro” är att utveckla centrum och handel.

Tibros deltagande i konferensen blir avstampet för det arbete under 2016 som ska leda till en anmälan till tävlingen senast den 31 december.

Från kommunstyrelsens arbetsutskott deltog Rolf Eriksson (S), Anna-Karin Johansson (C), Peo Andersson (M) och Hans Dahm (S) därför i konferensen ” Årets stadskärna 2017” i Örebro den 25-26 maj. Från Tibro Handel medverkade också ordförande Jane Agerskov samt kommunens marknadsutvecklare Kristian Lagerström.

Ks har anslagit 300 000 till en extern projektledare samt medverkan i konferensen. För att vinna ska Tibro kunna visa framsteg flera år i följd plus en förnyelse av centrum genom ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns mätbara resultat.

Ett av de utvecklingsområden som Tibro strategiskt arbetar med utifrån ”Vision Tibro” är att utveckla centrum och handel.

Tibros deltagande i konferensen blir avstampet för det arbete under 2016 som ska leda till en anmälan till tävlingen senast den 31 december.