27 maj 2016 15:46

27 maj 2016 15:46

Beslutet om Minizoo

FULLMÄKTIGE

På måndag tar fullmäktige upp Minizoos ombyggnad. Kommunstyrelsen, KS, föreslår ett tilläggsanslag i investeringsbudget i år på 1,75 miljoner, så att 4,25 miljoner finns för projektet 2016-2017 plus att 750 000 tas från KS konto för oförutsett.

På måndag tar fullmäktige upp Minizoos ombyggnad. Kommunstyrelsen, KS, föreslår ett tilläggsanslag i investeringsbudget i år på 1,75 miljoner, så att 4,25 miljoner finns för projektet 2016-2017 plus att 750 000 tas från KS konto för oförutsett.