27 maj 2016 13:20

27 maj 2016 13:20

Brister i sitt arbetsmiljöarbete

ARBETSMILJÖVERKET: Inspektion av stort Tibroföretag

Arbetsmiljöverket konstaterar efter sin inspektion i maj på ett större Tibroföretag att det finns brister i företagets arbetsmiljöarbete. Tibroföretaget saknar ett godkänt tillbudsrapporteringssystem.

Det var den 17 maj som Arbetsmiljöverket gjorde tillsynen på industriföretaget i Tibro och granskade dess arbetsmiljöarbete.

Nu ställer man i ett inspektionsmeddelande krav på snabba åtgärder.

Saknas system

Arbetsmiljöverket kritiserar att det saknas ett tillbudsrapporteringssystem.

Företaget har i dag bara ett system för att fånga upp och utreda olyckor som inträffar men man saknar ett så kallat tillbudsrapporteringssystem som hjälper företaget att förhindra att allvarligare tillbud eller olyckor uppstår i framtiden.

Ett inspektionsmeddelande är enbart en uppmaning till företaget att åtgärda de brister och risker som Arbetsmiljöverket ser vid sin inspektion.

Om det inte åtgärdas

Kraven är ställda utifrån tillämpningen av arbetsmiljöreglerna men om företaget inte åtgärdar de påtalade bristerna kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller ett förbud.

Tibroföretaget ska senast den 15 augusti ha informerat Arbetsmiljöverket om vad man har gjort med anledning av den påtalade bristen.

Det vill säga hur man uppfyller kraven och även hur skyddsombud och arbetstagare får vara delaktiga i den processen.

Det var den 17 maj som Arbetsmiljöverket gjorde tillsynen på industriföretaget i Tibro och granskade dess arbetsmiljöarbete.

Nu ställer man i ett inspektionsmeddelande krav på snabba åtgärder.

Saknas system

Arbetsmiljöverket kritiserar att det saknas ett tillbudsrapporteringssystem.

Företaget har i dag bara ett system för att fånga upp och utreda olyckor som inträffar men man saknar ett så kallat tillbudsrapporteringssystem som hjälper företaget att förhindra att allvarligare tillbud eller olyckor uppstår i framtiden.

Ett inspektionsmeddelande är enbart en uppmaning till företaget att åtgärda de brister och risker som Arbetsmiljöverket ser vid sin inspektion.

Om det inte åtgärdas

Kraven är ställda utifrån tillämpningen av arbetsmiljöreglerna men om företaget inte åtgärdar de påtalade bristerna kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller ett förbud.

Tibroföretaget ska senast den 15 augusti ha informerat Arbetsmiljöverket om vad man har gjort med anledning av den påtalade bristen.

Det vill säga hur man uppfyller kraven och även hur skyddsombud och arbetstagare får vara delaktiga i den processen.