27 maj 2016 06:00

27 maj 2016 06:00

En näridrottsplats?

KSAU: Ska minska utanförskap

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 31 maj kommer ett förslag om en när-idrottsplats.

Förslaget är att kultur- och fritidsnämnden ges ett tilläggsanslag på två miljoner i årets investeringsbudget för att anlägga näridrottsplatsen intill bostadsområdet Skattegården.

Beloppet preciseras i samband med kommunstyrelsens behandling av ärendet den 7 juni, då besked om eventuella bidrag från externa intressenter väntas vara klara.

Som en del i det socioekonomiska projekt som pågår i Skattegården sedan drygt ett år har förslaget om en näridrottsplats tagits fram. En projektgrupp har jobbat fram det efter kontakter med företag, föreningar, förvaltningar och enskilda personer. Målet är att när-idrottsplatsen invigs under senhösten.

Förslaget är att kultur- och fritidsnämnden ges ett tilläggsanslag på två miljoner i årets investeringsbudget för att anlägga näridrottsplatsen intill bostadsområdet Skattegården.

Beloppet preciseras i samband med kommunstyrelsens behandling av ärendet den 7 juni, då besked om eventuella bidrag från externa intressenter väntas vara klara.

Som en del i det socioekonomiska projekt som pågår i Skattegården sedan drygt ett år har förslaget om en näridrottsplats tagits fram. En projektgrupp har jobbat fram det efter kontakter med företag, föreningar, förvaltningar och enskilda personer. Målet är att när-idrottsplatsen invigs under senhösten.