27 maj 2016 06:00

27 maj 2016 06:00

Vägbygget håller tidplan

TRAFIKVERKET: Slutbesiktning sista juni

Solen steker och asfalten blänker. Den nya sträckningen på väg 201 mellan Tibro och Hönsa i höjd med Kroppetorp blir färdigasfalterad denna vecka.

Trafikverkets projektledare Marita Karlsson:

– Ja, vi följer tidplanen med slutbesiktning sista juni. Asfalteringen är i stort sett klar och nu återstår målning, skyltar och räcken.

Trafikverket har under våren byggt om den södra delen av väg 201 sträckan Hästekulla - Hönsa för att höja vägstandarden.

Den södra delen är cirka 1,5 kilometer av de totalt 3,5 kilometrarna till Hönsa och även denna del av väg 201 är breddad från sex till åtta meter. Det blir en 80-väg med säkra sidoområden och bättre bärighet för näringslivets transporter.

De nya vägdelarna sträcker sig en bit bort från bostäderna i området och de närliggande husen ska inte behöva störas av trafikbuller i samma utsträckning som förut. Enligt en mätning som gjordes 2009 utnyttjades sträckan av i genomsnitt 1270 fordon varje dygn.

Trafikverkets projektledare Marita Karlsson:

– Ja, vi följer tidplanen med slutbesiktning sista juni. Asfalteringen är i stort sett klar och nu återstår målning, skyltar och räcken.

Trafikverket har under våren byggt om den södra delen av väg 201 sträckan Hästekulla - Hönsa för att höja vägstandarden.

Den södra delen är cirka 1,5 kilometer av de totalt 3,5 kilometrarna till Hönsa och även denna del av väg 201 är breddad från sex till åtta meter. Det blir en 80-väg med säkra sidoområden och bättre bärighet för näringslivets transporter.

De nya vägdelarna sträcker sig en bit bort från bostäderna i området och de närliggande husen ska inte behöva störas av trafikbuller i samma utsträckning som förut. Enligt en mätning som gjordes 2009 utnyttjades sträckan av i genomsnitt 1270 fordon varje dygn.