30 maj 2016 21:09

30 maj 2016 21:09

Om ett år invigs det nya Minizoo

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Nu är beslutet klubbat

Den tyngsta frågan på Tibro kommuns fullmäktigesammanträde var utan tvekan klartecknet till finansieringen av ombyggnaden av Minizoo. Men det dök också upp andra intressanta frågor. Bland annat motioner om barnomsorg på obekväm arbetstid och att byggnadsminnesförklara Brittgården.

Kommunfullmäktige anslog 1,75 miljoner som ett tilläggsanslag i 2016 års investeringsbudget för upprustning och utveckling av Minizoo. Tidigare har kommunstyrelsen beslutat – under förutsättning av ovan nämnda beslut – att totalt 4,25 miljoner ska finnas för projektet under 2016-2017.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) hoppas att den lilla djurgården ska vara klar att nyinvigas våren 2017. SLA har som bekant tidigare beskrivet planerna för Minizoo.

Oppositionsrådet Alda Danial (L):

– Jag känner mig som en stolt Tibrobo när jag ser utvecklingen för Minizoo och parken. Det var inte länge sedan som Claes Jägevall invigde assyriska föreningens parkcafé och nu detta.

Under kvällen behandlades bland annat också två motioner. En SD-märkt dito inlämnad av Åse Nicklasson som berör barnomsorg på obekväm arbetstid och en motion från Liberalerna via Torbjörn Andersson med förslag att Tibro kommun ska ansöka om att byggnadsminnesförklara Brittgårdens bostadsområde.

Åse Nicklasson var å sin sida inte alls nöjd med svaret på partiets motion om barnomsorg på obekväm arbetstid och yrkade på en återremiss. Något som inte fick gehör bland övriga partier. Motionen ansågs vara besvarad med barn och utbildningsnämndens yttrande att barnomsorg redan erbjuds och att den tillhandahålls av den pedagogiska omsorgen på avdelningen Myror och Möss vid Bäckliden. Förskolans ledningsgrupp bedömer att den barnomsorg som i dag erbjuds invånarna är tillräcklig för att möta aktuell efterfrågan av omsorg på obekväm arbetstid. Åse Nicklasson (SD) om det:

– Det finns bara kommunal barnomsorg till klockan 22 på Myror och Möss. Det är inte tillräckligt!

Liberalernas Thorbjörn Andersson om partiet motion om Brittgården:

– I linje med Tibros vision om att skapa ”Miljöer som sticker ut” ska Tibro ansöka om att byggnadsminnesförklara Brittgården.

Motionen skickades till berörda nämnder för beredning.

Kommunfullmäktige anslog 1,75 miljoner som ett tilläggsanslag i 2016 års investeringsbudget för upprustning och utveckling av Minizoo. Tidigare har kommunstyrelsen beslutat – under förutsättning av ovan nämnda beslut – att totalt 4,25 miljoner ska finnas för projektet under 2016-2017.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) hoppas att den lilla djurgården ska vara klar att nyinvigas våren 2017. SLA har som bekant tidigare beskrivet planerna för Minizoo.

Oppositionsrådet Alda Danial (L):

– Jag känner mig som en stolt Tibrobo när jag ser utvecklingen för Minizoo och parken. Det var inte länge sedan som Claes Jägevall invigde assyriska föreningens parkcafé och nu detta.

Under kvällen behandlades bland annat också två motioner. En SD-märkt dito inlämnad av Åse Nicklasson som berör barnomsorg på obekväm arbetstid och en motion från Liberalerna via Torbjörn Andersson med förslag att Tibro kommun ska ansöka om att byggnadsminnesförklara Brittgårdens bostadsområde.

Åse Nicklasson var å sin sida inte alls nöjd med svaret på partiets motion om barnomsorg på obekväm arbetstid och yrkade på en återremiss. Något som inte fick gehör bland övriga partier. Motionen ansågs vara besvarad med barn och utbildningsnämndens yttrande att barnomsorg redan erbjuds och att den tillhandahålls av den pedagogiska omsorgen på avdelningen Myror och Möss vid Bäckliden. Förskolans ledningsgrupp bedömer att den barnomsorg som i dag erbjuds invånarna är tillräcklig för att möta aktuell efterfrågan av omsorg på obekväm arbetstid. Åse Nicklasson (SD) om det:

– Det finns bara kommunal barnomsorg till klockan 22 på Myror och Möss. Det är inte tillräckligt!

Liberalernas Thorbjörn Andersson om partiet motion om Brittgården:

– I linje med Tibros vision om att skapa ”Miljöer som sticker ut” ska Tibro ansöka om att byggnadsminnesförklara Brittgården.

Motionen skickades till berörda nämnder för beredning.