30 maj 2016 17:17

30 maj 2016 17:18

Sov på jobbet

LEX SARAH: Upptäcktes av annan personal

En påtaglig risk för allvarlig missförhållande har skett på ett omvårdnadsboende i Tibro. Nattpersonal har framfört att annan nattpersonal slumrar eller sover under arbetstid.

Anmälan enligt Lex Sarah har därför upprättats för händelsen, som inträffade i mars i år.

Tydlig information har nu gått ut till all nattpersonal om dess ansvar under arbetstid och en översyn har skett av de rutiner som säkerställer nattpersonalens ansvarsområde.

Anmälan enligt Lex Sarah har därför upprättats för händelsen, som inträffade i mars i år.

Tydlig information har nu gått ut till all nattpersonal om dess ansvar under arbetstid och en översyn har skett av de rutiner som säkerställer nattpersonalens ansvarsområde.