31 maj 2016 18:31

01 jun 2016 18:28

Tibro vill göra cykelväg

KSAU: Remissvar till Trafikverket om Karlsborgsbanans bandel 541

Tibro kommun vill inleda en diskussion med Trafikverket om ett eventuellt förvärv av den del av Karlsborgsbanan som är belägen i kommunen. Man vill göra en cykelväg av den, dock finns ett antal frågetecken.

Det säger kommunstyrelsens arbetsutskott i remissvaret till Trafikverket och kommunstyrelsen tar ställning i frågan den 7 juni.

Frågetecknen är vilken part som ska ta ansvar för miljöundersökningarna och vilken part som ansvarar för en eventuell miljösanering kopplad till rivningen av banan.

Tibro kommun vill också ha svar på frågan vilket pris det i så fall handlar om vid ett eventuellt förvärv.

Skänkte bort marken

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) påminner om att kommunen i mitten av 1880-talet faktiskt köpte in och skänkte den mark som behövdes för järnvägen.

– Det är någonting som vi tycker bör beaktas i sammanhanget.

Det är också viktigt att Tibro kommun ges möjlighet att förvärva hela sträckan inom Tibro kommun då ett troligt framtida användningsområde är att kommunen gör en cykelväg där.

Om cykelvägens sträckning:

– Till att börja med vill vi göra cykelväg mellan Ransberg och Fagersanna.

– Det finns också ett medborgarförslag från Gillis Edman till Tibro fullmäktige att göra cykelväg på banvallen, påminner Eriksson.

Skyndsam processt

Tibro kommun utgår från att Trafikverket leder hela processen skyndsamt och att man snabbt kallar till samtal när tiden är mogen.

Om framtiden för bandelen mellan Tibro och Skövde är ksaus Rolf Eriksson (S) och Annas-Karin Johanssons (C) eniga:

– Trafikverket bör snarast gå vidare med den delen också. Vi är samtidigt luttrade och vet att sådant här brukar ta tid.

Stor lättnad

Att det nu äntligen börjar röra på sig när det gäller bandelen mellan Karlsborg och Tibro är en stor lättnad för Tibro kommun fortsätter Eriksson:

– Det är jättepositivt att det händer saker med denna bandel!

Trafikverket har som myndighet det yttersta ansvaret att svara för att järnvägsdriften i Sverige fungerar.

Riksdagen har gett Trafikverket i uppdrag att ”på ett skyndsamt sätt” avveckla mark och byggnader som inte är till nytta för järnvägsdriften.

Som ett led i detta kommer Trafikverket att identifiera och sälja ut markområden som inte behövs för framtida järnvägsändamål.

Och sedan 1986 har ingen regelbunden persontrafik bedrivits på Karlsborgsbanan, efter 1986 har endast museitrafik bedrivits med cirka 10-20 dubbelturer per år.

Historiken

Den 27 februari 2003 upphörde underhållet av Karlsborgsbanan.

Den 17 december 2008 togs beslut om en nedläggning av bandelen mellan Tibro och Karlsborg då det saknades reguljärtrafik.

Det beslutet överklagades till regeringen som den 28 oktober 2010 avvisade klagomålet och nedläggningen blev verkställd.

Bandelen 541 som är 44 kilometer lång ingår sedan dess inte i statens spåranläggningar.

Ger förslag

Trafikverket föreslår i sitt remissunderlag lämpliga användningsoråden för bandelen; den skulle kunna vara gång- och cykelväg, dressin eller användas för museikörningar med tåg.

När det gäller saneringen säger Trafikverket att översiktliga miljöundersökningar gjordes 2009. Dessa visade att inga betydande föroreningsförekomster finns längs järnvägen men att förhöjda föroreningshalter påträffats på stationsområden.

Det säger kommunstyrelsens arbetsutskott i remissvaret till Trafikverket och kommunstyrelsen tar ställning i frågan den 7 juni.

Frågetecknen är vilken part som ska ta ansvar för miljöundersökningarna och vilken part som ansvarar för en eventuell miljösanering kopplad till rivningen av banan.

Tibro kommun vill också ha svar på frågan vilket pris det i så fall handlar om vid ett eventuellt förvärv.

Skänkte bort marken

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) påminner om att kommunen i mitten av 1880-talet faktiskt köpte in och skänkte den mark som behövdes för järnvägen.

– Det är någonting som vi tycker bör beaktas i sammanhanget.

Det är också viktigt att Tibro kommun ges möjlighet att förvärva hela sträckan inom Tibro kommun då ett troligt framtida användningsområde är att kommunen gör en cykelväg där.

Om cykelvägens sträckning:

– Till att börja med vill vi göra cykelväg mellan Ransberg och Fagersanna.

– Det finns också ett medborgarförslag från Gillis Edman till Tibro fullmäktige att göra cykelväg på banvallen, påminner Eriksson.

Skyndsam processt

Tibro kommun utgår från att Trafikverket leder hela processen skyndsamt och att man snabbt kallar till samtal när tiden är mogen.

Om framtiden för bandelen mellan Tibro och Skövde är ksaus Rolf Eriksson (S) och Annas-Karin Johanssons (C) eniga:

– Trafikverket bör snarast gå vidare med den delen också. Vi är samtidigt luttrade och vet att sådant här brukar ta tid.

Stor lättnad

Att det nu äntligen börjar röra på sig när det gäller bandelen mellan Karlsborg och Tibro är en stor lättnad för Tibro kommun fortsätter Eriksson:

– Det är jättepositivt att det händer saker med denna bandel!

Trafikverket har som myndighet det yttersta ansvaret att svara för att järnvägsdriften i Sverige fungerar.

Riksdagen har gett Trafikverket i uppdrag att ”på ett skyndsamt sätt” avveckla mark och byggnader som inte är till nytta för järnvägsdriften.

Som ett led i detta kommer Trafikverket att identifiera och sälja ut markområden som inte behövs för framtida järnvägsändamål.

Och sedan 1986 har ingen regelbunden persontrafik bedrivits på Karlsborgsbanan, efter 1986 har endast museitrafik bedrivits med cirka 10-20 dubbelturer per år.

Historiken

Den 27 februari 2003 upphörde underhållet av Karlsborgsbanan.

Den 17 december 2008 togs beslut om en nedläggning av bandelen mellan Tibro och Karlsborg då det saknades reguljärtrafik.

Det beslutet överklagades till regeringen som den 28 oktober 2010 avvisade klagomålet och nedläggningen blev verkställd.

Bandelen 541 som är 44 kilometer lång ingår sedan dess inte i statens spåranläggningar.

Ger förslag

Trafikverket föreslår i sitt remissunderlag lämpliga användningsoråden för bandelen; den skulle kunna vara gång- och cykelväg, dressin eller användas för museikörningar med tåg.

När det gäller saneringen säger Trafikverket att översiktliga miljöundersökningar gjordes 2009. Dessa visade att inga betydande föroreningsförekomster finns längs järnvägen men att förhöjda föroreningshalter påträffats på stationsområden.