01 jun 2016 11:40

01 jun 2016 18:28

"Ingen cykelväg på banvallen"

KARLSBORGSBANAN: Gillis Edman vill se ångtågsturism

Gillis Edman är inte alls med på noterna när det gäller att göra cykelväg på banvallen mellan Tibro och Fagersanna. Något som kommunalrådet antydde låg i linje med hans medborgarförslag.
– Jag ser hellre ånglokstrafik där, kontrar Gillis Edman.

Edman betonar att det på fullmäktiges möte den 29 mars enligt hans medborgarförslag beslöts att samhällsbyggnadsförvaltningen gör en sommarcykelväg till Örlen genom skyltning och mindre lagningar med grus och att kostnaden tas med i budgetförslaget 2017.

– Jag förordar ingen cykelväg på banvallen som skulle bli betydligt kostsammare än cykelvägen i mitt medborgarförslag.

I Edmans förslag ska enbart befintliga småvägar utnyttjas och han är kritisk till att politikerna vill rasera det som en gång byggde upp hela Tibro.

Spelar roll?

– Nu verkar kostnaderna inte spela någon roll, fast historien kommer nog ifatt dem. Om 10-20 år kanske man kommer till insikt om vilka tokiga beslut Trafikverket och kommuner tagit om att lägga ner järnväg.

Edman tycker att företrädare för Tibro och Karlsborgs kommuner bör göra ett studiebesök på den gamla stambanan från Simrishamn till Brösarp, sträckan St Olof-Brösarp:

– Där kan man åka ångtåg och äta en trerätters middag och boka det via nätet. En fantastiskt upplevelse om sommaren och vid juletid.

Material finns, banan finns, men ingen kreativitet fortsätter han:

– Skåningar och Smålänningar har visat vägen vad som går att göra med järnväg. Varför ska det vara så tröga hjärnor här i Skaraborg och Västergötland? I dag satsas huvuddelen på storstaden Göteborg och vi i utkanterna får inget av kakan.

Att lägga ner och riva upp en järnväg för att göra en cykelväg på den verkar långsökt tycker Edman.

– Då har man nog inte klart för sig vilka kostnader det drar med sig. Det skulle bli Sveriges dyraste cykelväg.

Han hoppas att kommunalråden i Tibro och Karlsborg kommer till insikt om vad som håller på att hända:

– Buss är ingen självklarhet utan alla kommunikationer bör samspela.

Edman betonar att det på fullmäktiges möte den 29 mars enligt hans medborgarförslag beslöts att samhällsbyggnadsförvaltningen gör en sommarcykelväg till Örlen genom skyltning och mindre lagningar med grus och att kostnaden tas med i budgetförslaget 2017.

– Jag förordar ingen cykelväg på banvallen som skulle bli betydligt kostsammare än cykelvägen i mitt medborgarförslag.

I Edmans förslag ska enbart befintliga småvägar utnyttjas och han är kritisk till att politikerna vill rasera det som en gång byggde upp hela Tibro.

Spelar roll?

– Nu verkar kostnaderna inte spela någon roll, fast historien kommer nog ifatt dem. Om 10-20 år kanske man kommer till insikt om vilka tokiga beslut Trafikverket och kommuner tagit om att lägga ner järnväg.

Edman tycker att företrädare för Tibro och Karlsborgs kommuner bör göra ett studiebesök på den gamla stambanan från Simrishamn till Brösarp, sträckan St Olof-Brösarp:

– Där kan man åka ångtåg och äta en trerätters middag och boka det via nätet. En fantastiskt upplevelse om sommaren och vid juletid.

Material finns, banan finns, men ingen kreativitet fortsätter han:

– Skåningar och Smålänningar har visat vägen vad som går att göra med järnväg. Varför ska det vara så tröga hjärnor här i Skaraborg och Västergötland? I dag satsas huvuddelen på storstaden Göteborg och vi i utkanterna får inget av kakan.

Att lägga ner och riva upp en järnväg för att göra en cykelväg på den verkar långsökt tycker Edman.

– Då har man nog inte klart för sig vilka kostnader det drar med sig. Det skulle bli Sveriges dyraste cykelväg.

Han hoppas att kommunalråden i Tibro och Karlsborg kommer till insikt om vad som håller på att hända:

– Buss är ingen självklarhet utan alla kommunikationer bör samspela.