02 jun 2016 18:41

02 jun 2016 18:41

MP är med samverkansblocket

BUDGETFÖRSLAG 2017

Det styrande samverkansblocket i Tibro består som bekant av S, C,V och MP som tillsammans förfogar över 19 av de 35 fullmäktigemandaten. MP nämndes inte i gårdagens artikel om budgetförslaget 2017, vilket vi beklagar. Partiet står likt S, V och C givetvis bakom budgetförslaget för 2017.

Det styrande samverkansblocket i Tibro består som bekant av S, C,V och MP som tillsammans förfogar över 19 av de 35 fullmäktigemandaten. MP nämndes inte i gårdagens artikel om budgetförslaget 2017, vilket vi beklagar. Partiet står likt S, V och C givetvis bakom budgetförslaget för 2017.