02 jun 2016 18:34

02 jun 2016 18:34

Politikertält igen

UPPÅNER: Inga politiska symboler

Likt i fjol är Tibros politiker tillgängliga för att prata med medborgarna i ett särskilt politikertält som i år är placerat vid ån.

I detta tält är inga partipolitiska symboler tillåtna. Något som fullmäktiges ordförande Laila Neck (S) upplyste fullmäktiges 35 ledamöter om vid måndagens fullmäktigesammaträde.

En lista skickades runt bland ledamöterna i fullmäktige och ett 15-tal politiker skrev upp sig för att medverka i politikertältet under Uppånerfestivalen.

De kommer att finnas tillgängliga för samtal där på fredag förmiddag mellan klockan 10 och 14 och på söndag eftermiddag mellan klockan 12-17. Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) är på plats i tältet fredag förmiddag klockan 10 till 12.

I detta tält är inga partipolitiska symboler tillåtna. Något som fullmäktiges ordförande Laila Neck (S) upplyste fullmäktiges 35 ledamöter om vid måndagens fullmäktigesammaträde.

En lista skickades runt bland ledamöterna i fullmäktige och ett 15-tal politiker skrev upp sig för att medverka i politikertältet under Uppånerfestivalen.

De kommer att finnas tillgängliga för samtal där på fredag förmiddag mellan klockan 10 och 14 och på söndag eftermiddag mellan klockan 12-17. Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) är på plats i tältet fredag förmiddag klockan 10 till 12.