03 jun 2016 06:00

03 jun 2016 06:00

"En rejäl skolsatsning"

BUDGETFÖRSLAGET 2017: Nya friska pengar till barn och utbildningsnämnden

I budgetförslaget 2017 föreslås barn och utbildningsnämnden få fem extra miljoner för Tibros grundskola.
Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) uppger att det handlar om att få fler elever godkända i alla ämnen och att detta är en ödesfråga för Tibro.

Andelen niondeklassare som klarar behörigheten till gymnasiet är alldeles för låg.

Siffran har pendlat mellan 60 och 70 procent och krafttag måste tas för att förändra detta faktum:

– Det här är nya friska pengar riktade direkt till grundskolan.

Vilka insatser bör göras?

– Hur barn och utbildningsnämnden väljer att fördela och använda pengarna lägger vi oss egentligen inte i.

– Vår målsättningen är att de ska användas till effektiva insatser för att höja betygen i grundskolan.

Barn och utbildningsnämnden får göra en djupanalys av grundskolans läge och återkomma med en åtgärdsplan på hur de vill använda sina extrapengar.

Rolf Eriksson (S), avslutningsvis:

– Barn och utbildningsnämnden behöver kanske anställa lärare eller assistenter, ha läxhjälp på skolan eller skapa fler elevstödjande funktioner.

– Vad de vill ha för åtgärder och vad de finner bäst får vi besked om när detaljbudgeten tas i november.

Andelen niondeklassare som klarar behörigheten till gymnasiet är alldeles för låg.

Siffran har pendlat mellan 60 och 70 procent och krafttag måste tas för att förändra detta faktum:

– Det här är nya friska pengar riktade direkt till grundskolan.

Vilka insatser bör göras?

– Hur barn och utbildningsnämnden väljer att fördela och använda pengarna lägger vi oss egentligen inte i.

– Vår målsättningen är att de ska användas till effektiva insatser för att höja betygen i grundskolan.

Barn och utbildningsnämnden får göra en djupanalys av grundskolans läge och återkomma med en åtgärdsplan på hur de vill använda sina extrapengar.

Rolf Eriksson (S), avslutningsvis:

– Barn och utbildningsnämnden behöver kanske anställa lärare eller assistenter, ha läxhjälp på skolan eller skapa fler elevstödjande funktioner.

– Vad de vill ha för åtgärder och vad de finner bäst får vi besked om när detaljbudgeten tas i november.