08 jun 2016 15:22

08 jun 2016 15:22

Jonsson ny ordförande

TIBRO IK

Thomas Jonsson är nyvald ordförande i Tibro IK. Han har varit styrelsens ekonomiansvarige sedan 2008.

TIK gör ett plusresultat och är självfinansierad utan lånat kapital och står på god grund inför kommande år. Ledamöter är Daniel Johanneson, Hildur Blad, Jenny Palm, Johanna Rosebrink, Bo Siwert och Peter Lundstedt. Suppleanter Christian Hallberg, Christian Berling, Rasmus Hägg och Andreas Perdin. Revisorer Carina Ward och C-G Johansson och revisorssuppleanter Jan Lindberg och Leif Lundbäck.

TIK gör ett plusresultat och är självfinansierad utan lånat kapital och står på god grund inför kommande år. Ledamöter är Daniel Johanneson, Hildur Blad, Jenny Palm, Johanna Rosebrink, Bo Siwert och Peter Lundstedt. Suppleanter Christian Hallberg, Christian Berling, Rasmus Hägg och Andreas Perdin. Revisorer Carina Ward och C-G Johansson och revisorssuppleanter Jan Lindberg och Leif Lundbäck.