09 jun 2016 06:00

09 jun 2016 06:00

"Pengar ska inte gömmas undan"

BUDGET 2017: Skuggbudget med samma ram som majoritetens budget men...

Oppositionens L, M och KD vill skapa en separat gång- och cykelväg utmed Örlenvägen mellan Ransberg och Fagersanna.
De har nu presenterat en skuggbudget med förändringar av majoritetens budgetförslag för 2017.

S, C, V och MP presenterade sitt budgetförslag i förra veckan och oppositionen konstaterar att Tibro har en stark budget för 2017. Men man vill prioritera annorlunda i vissa delar inom samma totalram. I investeringsbudgeten säger oppositionen att två poster på tillsammans 11 miljoner inte är realistiska att hinna göra 2017 – cykelvägen på Karlsborgsbanan och upprustningen av Allétorget.

– Pengar ska inte gömmas undan! Det är bättre att de används till Tibrobornas nytta än göms undan i budgeten för framtida behov.

Deras förslag

Oppositionen föreslår:

• Säker skolväg mellan Ransberg och Fagersanna; en separat gång- och cykelväg parallellt med Örlenvägen.

• Ytterligare två näridrottsplatser; Hörnebo respektive Fagersanna.

• Upprustning utemiljöer på de tre äldsta förskolorna.

• Gestaltningsplanens genomförande vid ombyggnad av Mio-korsningen.

• Ny lekplats i centrum för att höja attraktionen av centrum.

• Att genomföra Balteryds underhållsplan på ett år istället för tre.

• Förbättringar av Inredia.

I driftbudgeten vill oppositionen sänka resultatet med 2,8 miljoner och kommunstyrelsens oförutsedda med 2 miljoner för att få handlingsutrymme att satsa 4,8 miljoner på förbättringar:

• 1,5 miljoner till ökad personaltäthet på fritids.

• 1 miljon till lönesatsningar för personalutskottet.

• Ökat driftbidrag för att höja skötselnivån på centrums nyinvesterade anläggningar och försköningar.

• Eventaktiviteter i Tillväxt Tibros regi, 2017 är Tibros jubileumsår.

• Tibros uppsatta mål att bli Årets Stadskärna 2017 kräver en riktad satsning för att kunna leva upp till detta.

• Utredning av förutsättningar för en renovering alternativt nytt vardagsbadhus.

Om S , C, V och MP:s förslag:

– Tibro har historiskt sett en mycket stark ekonomi. Men nu bygger man ytterligare på denna styrka genom ett onödigt stort överskott.

SKL rekommenderar ett överskott på 2 procent (12 miljoner) och S-majoritetens förslag är tre procent (18 miljoner).

– Vi vill sänka överskottsmålet till 15 miljoner eller 2,5 procent.

S, C, V och MP presenterade sitt budgetförslag i förra veckan och oppositionen konstaterar att Tibro har en stark budget för 2017. Men man vill prioritera annorlunda i vissa delar inom samma totalram. I investeringsbudgeten säger oppositionen att två poster på tillsammans 11 miljoner inte är realistiska att hinna göra 2017 – cykelvägen på Karlsborgsbanan och upprustningen av Allétorget.

– Pengar ska inte gömmas undan! Det är bättre att de används till Tibrobornas nytta än göms undan i budgeten för framtida behov.

Deras förslag

Oppositionen föreslår:

• Säker skolväg mellan Ransberg och Fagersanna; en separat gång- och cykelväg parallellt med Örlenvägen.

• Ytterligare två näridrottsplatser; Hörnebo respektive Fagersanna.

• Upprustning utemiljöer på de tre äldsta förskolorna.

• Gestaltningsplanens genomförande vid ombyggnad av Mio-korsningen.

• Ny lekplats i centrum för att höja attraktionen av centrum.

• Att genomföra Balteryds underhållsplan på ett år istället för tre.

• Förbättringar av Inredia.

I driftbudgeten vill oppositionen sänka resultatet med 2,8 miljoner och kommunstyrelsens oförutsedda med 2 miljoner för att få handlingsutrymme att satsa 4,8 miljoner på förbättringar:

• 1,5 miljoner till ökad personaltäthet på fritids.

• 1 miljon till lönesatsningar för personalutskottet.

• Ökat driftbidrag för att höja skötselnivån på centrums nyinvesterade anläggningar och försköningar.

• Eventaktiviteter i Tillväxt Tibros regi, 2017 är Tibros jubileumsår.

• Tibros uppsatta mål att bli Årets Stadskärna 2017 kräver en riktad satsning för att kunna leva upp till detta.

• Utredning av förutsättningar för en renovering alternativt nytt vardagsbadhus.

Om S , C, V och MP:s förslag:

– Tibro har historiskt sett en mycket stark ekonomi. Men nu bygger man ytterligare på denna styrka genom ett onödigt stort överskott.

SKL rekommenderar ett överskott på 2 procent (12 miljoner) och S-majoritetens förslag är tre procent (18 miljoner).

– Vi vill sänka överskottsmålet till 15 miljoner eller 2,5 procent.