10 jun 2016 10:53

10 jun 2016 10:53

Inga rutiner för truckförare

ARBETSMILJÖINSPEKTION

Ett Tibroföretag får kritik av Arbetsmiljöverket i ett inspektionsmeddelande den 7 juni för brister i de skriftliga tillstånden för truckförarna.

Kritik delas också ut för att det saknas säkerhetsrutiner för den personal som använder fordon i tjänsten.

Tillstånden för tryckförarna innehåller inte alla nödvändiga uppgifter och för den personal som använder fordon i tjänsten måste det klargöras hur fordonen ska framföras på ett säkert sätt.

Även när det gäller riskbedömningen för sommaranställda finns brister.

Företaget saknar rutiner för att göra skriftliga riskbedömningar av de minderårigas arbetsuppgifterer.

Dessa ska skickas in till Arbetsmiljöverket innan minderåriga får börja arbeta på företaget och Arbetsmiljöverket vill ha svar från företaget om hur man åtgärdat detta senast den 5 juli.

Kritik delas också ut för att det saknas säkerhetsrutiner för den personal som använder fordon i tjänsten.

Tillstånden för tryckförarna innehåller inte alla nödvändiga uppgifter och för den personal som använder fordon i tjänsten måste det klargöras hur fordonen ska framföras på ett säkert sätt.

Även när det gäller riskbedömningen för sommaranställda finns brister.

Företaget saknar rutiner för att göra skriftliga riskbedömningar av de minderårigas arbetsuppgifterer.

Dessa ska skickas in till Arbetsmiljöverket innan minderåriga får börja arbeta på företaget och Arbetsmiljöverket vill ha svar från företaget om hur man åtgärdat detta senast den 5 juli.