10 jun 2016 10:15

10 jun 2016 10:15

Kommunen fick anmärkning

SKOLINSPEKTIONEN

Det är inte visat i ärendet att eleven blivit utsatt för kränkande behandling i skollagens mening.

Med det avslutar Skolinspektionen ett skolärende på en skola för yngre barn i Tibro kommun.

Skolinpektionen delar dock ut en anmärkning för en händelse i vintras för att rektorn inte anmält att en elev känt sig utsatt för kränkande behandling: ”Det torde ha stått klart för rektorn utifrån vårdnadshavarnas agerande att eleven känt sig kränkt och då skulle en anmälan gjorts till huvudmannen.”

Skolinspektionen bedömer att rektorn på skolan och Tibro kommun inte följt bestämmelserna när det gäller skyldigheten att motverka kränkande behandling genom att rektorn inte informerat huvudmannen om händelsen. Skolinspektionen finner dock denna brist mindre allvarlig.

Med det avslutar Skolinspektionen ett skolärende på en skola för yngre barn i Tibro kommun.

Skolinpektionen delar dock ut en anmärkning för en händelse i vintras för att rektorn inte anmält att en elev känt sig utsatt för kränkande behandling: ”Det torde ha stått klart för rektorn utifrån vårdnadshavarnas agerande att eleven känt sig kränkt och då skulle en anmälan gjorts till huvudmannen.”

Skolinspektionen bedömer att rektorn på skolan och Tibro kommun inte följt bestämmelserna när det gäller skyldigheten att motverka kränkande behandling genom att rektorn inte informerat huvudmannen om händelsen. Skolinspektionen finner dock denna brist mindre allvarlig.