10 jun 2016 10:35

10 jun 2016 10:35

Personal sov på jobbet

LEX SARAH: Risk för bristande omsorg

Bristande hantering av larm samt signaler om nattpersonal som vilar eller sover på jobbet under sitt arbetspass medför en risk för bristande omvårdnad och trygghet på ett äldreboende i Tibro.

Äldreboendet har 30-tal boendeplatser och ett 10-tal nattpersonal. Varje natt finns alltid tre nattpersonal på plats som vid behov kan utökas till upp till fem.

Planeringssamtal med personal har skett för att tydliggöra deras ansvar och man har också ganskat larmloggar och gjort en översyn av de boendes larmsituation. Man har också tagit upp de äldres fysiologi och sömn samt skydd- och begränsningsmöjligheter.

Äldreboendet har 30-tal boendeplatser och ett 10-tal nattpersonal. Varje natt finns alltid tre nattpersonal på plats som vid behov kan utökas till upp till fem.

Planeringssamtal med personal har skett för att tydliggöra deras ansvar och man har också ganskat larmloggar och gjort en översyn av de boendes larmsituation. Man har också tagit upp de äldres fysiologi och sömn samt skydd- och begränsningsmöjligheter.