13 jun 2016 06:00

13 jun 2016 06:00

Idrottshall planeras

KULTUR OCH FRITID: Tibroidrottens nätverk har gjort ett utbyggnadsförslag

Tibroidrottens nätverk har tagit fram ett underlag för en utbyggnad av Sporthallen med en tredje hall i enlighet med konceptet Arena Fågelvik.

På kultur och fritidsnämndens sammanträde redovisade Kenneth Påhlsson från Tibroidrottes nätverk förslaget och det bakomliggande beslutsunderlaget med kalkyl och så vidare.

Kultur och fritidsnämndens ordförande Jörgen Strende (S) och förvaltningschef Pelle Ekholm gläds åt att budgetberedningen i förslaget för verksamhetsåret 2017 tillgodosett nämnden behov. Där finns 400 000 till underhåll av omklädningsrum för Sporthallen och ishallen.

– Vi är väldigt glada för det!

Strende om den tredje hallen som är tänkt som en tillbyggnad av Sporthallen:

– Historisk sett vet vi alla att det varit väldigt, väldigt ont om tider de två hallarna i Sporthallen.

Den tredje skulle i så fall bli en fullmåttshall betonar han. Pelle Ekholm om Sporthallens entréhall:

– Om en tredje hall dröjer måste vi ändå göra något åt entréhallen. Det finns i dag ett förslag på hur denna skulle kunna byggas om och ges en tydlig Tibroprofilering.

Kultur och fritidsnämnden försöker nu skapa helhetsbild av Arena Fågelvik för att kunna dela in utvecklingen i etapper.

– Vi vill också veta hur stor del näringslivet kan tänka sig att ta för den nya hallen, säger Ekholm.

På kultur och fritidsnämndens sammanträde redovisade Kenneth Påhlsson från Tibroidrottes nätverk förslaget och det bakomliggande beslutsunderlaget med kalkyl och så vidare.

Kultur och fritidsnämndens ordförande Jörgen Strende (S) och förvaltningschef Pelle Ekholm gläds åt att budgetberedningen i förslaget för verksamhetsåret 2017 tillgodosett nämnden behov. Där finns 400 000 till underhåll av omklädningsrum för Sporthallen och ishallen.

– Vi är väldigt glada för det!

Strende om den tredje hallen som är tänkt som en tillbyggnad av Sporthallen:

– Historisk sett vet vi alla att det varit väldigt, väldigt ont om tider de två hallarna i Sporthallen.

Den tredje skulle i så fall bli en fullmåttshall betonar han. Pelle Ekholm om Sporthallens entréhall:

– Om en tredje hall dröjer måste vi ändå göra något åt entréhallen. Det finns i dag ett förslag på hur denna skulle kunna byggas om och ges en tydlig Tibroprofilering.

Kultur och fritidsnämnden försöker nu skapa helhetsbild av Arena Fågelvik för att kunna dela in utvecklingen i etapper.

– Vi vill också veta hur stor del näringslivet kan tänka sig att ta för den nya hallen, säger Ekholm.