15 jun 2016 16:58

15 jun 2016 16:58

SD:s skuggbudget är klar

BUDGET 2017: Vill ha ny sporthall

Budget 2017. Likt oppositionspartierna M, L och KD presenterar SD en skuggbudget för budgetåret med en del avvikelser gentemot majoritetens S, C, V och MP.s budgetförslag. men den har stora likheter med oppositionens skuggbudget. Därmed har Tibro tre budgetförslag.

SD har i sin skuggbudget valt att helt följa SKL:s rekommendation om överskottsmål på två procent vilket motsvarar 12 miljoner för Tibros del.

Åse Nicklasson om att SD prioriterar en ny sporthall:

– Vi står bakom många av oppositionens satsningar men vi avviker med vår satsning på ytterligare en sporthall.

Brist på tider

Hon tillägger:

– Idrottsklubbarna har väntat i många år på ytterligare en hall eftersom det är en väldigt stor brist på tider idag.

Med ytterligare en hall går det också att arrangera större cuper, vilket skulle genera mer pengar för både föreningarna och kommunen.

Fågelviksgymnasiet

Nedläggningen av Fågelviksgymnasiet drabbar dessutom föreningslivet i Tibro mycket negativt fortsätter Åse.

– Vi tycker det borde vara en självklarhet att Tibro kommun ställer sig bakom satsningen på idrottshallen som alla idrottsklubbar i Tibro står bakom.

Äldreomsorgen

Om äldreomsorgen:

– Det vi också avviker med jämfört med oppositionens förslag är en satsning på höjd livskvalitet för våra äldre.

Tilläggas här bör att SD röstade för oppositionens skuggbudget i kommunstyrelsen, men att man alltså vill göra vissa tilläggsyrkande.

I investeringbudgeten prioriterar SD detta:

Säker skolväg mellan Ransbergs skola och Fagersanna parallellt med Örlenvägen för två miljoner.

Upprustning utemiljöer förskolorna Kullerbyttan, Sprattelbon och Karusellen för två miljoner.

Underhåll av befintliga lekplatser för 750 000 konor.

Utbyggnad av Tibro sporthall med ny hall i anslutning till B-hallen för tio miljoner. Totalt: 14,75 miljoner.

Driftbudgeten 2017

I driftbudgetförslaget vill SD göra följande förändringar:

Extra riktade satsningar på personallöner med en miljon.

Skötsel och städning av centrummiljöer med 500 000 kronor.

Riktad satsning på personal på fritids för 1,5 miljoner.

Riktad satsning för höjd livskvalitet för boende på äldreboenden med en miljon.

Totalt fyra miljoner.

Det här vill SD och oppostionen ta bort ur majoritetens budgetförslag:

Upprustningen av Allétorget för sex miljoner; inte realistiskt att hinna genomföra 2017.

Cykelväg på banvallen

En cykelväg på banvallen för fem miljoner; inte heller realistiskt att hinna med.

SD vill vidare sänka det budgeterade överskottet med 5,8 miljoner och kommunstyrelsens oförutsedda med två miljoner.

Totalt 18,8 miljoner.

SD har i sin skuggbudget valt att helt följa SKL:s rekommendation om överskottsmål på två procent vilket motsvarar 12 miljoner för Tibros del.

Åse Nicklasson om att SD prioriterar en ny sporthall:

– Vi står bakom många av oppositionens satsningar men vi avviker med vår satsning på ytterligare en sporthall.

Brist på tider

Hon tillägger:

– Idrottsklubbarna har väntat i många år på ytterligare en hall eftersom det är en väldigt stor brist på tider idag.

Med ytterligare en hall går det också att arrangera större cuper, vilket skulle genera mer pengar för både föreningarna och kommunen.

Fågelviksgymnasiet

Nedläggningen av Fågelviksgymnasiet drabbar dessutom föreningslivet i Tibro mycket negativt fortsätter Åse.

– Vi tycker det borde vara en självklarhet att Tibro kommun ställer sig bakom satsningen på idrottshallen som alla idrottsklubbar i Tibro står bakom.

Äldreomsorgen

Om äldreomsorgen:

– Det vi också avviker med jämfört med oppositionens förslag är en satsning på höjd livskvalitet för våra äldre.

Tilläggas här bör att SD röstade för oppositionens skuggbudget i kommunstyrelsen, men att man alltså vill göra vissa tilläggsyrkande.

I investeringbudgeten prioriterar SD detta:

Säker skolväg mellan Ransbergs skola och Fagersanna parallellt med Örlenvägen för två miljoner.

Upprustning utemiljöer förskolorna Kullerbyttan, Sprattelbon och Karusellen för två miljoner.

Underhåll av befintliga lekplatser för 750 000 konor.

Utbyggnad av Tibro sporthall med ny hall i anslutning till B-hallen för tio miljoner. Totalt: 14,75 miljoner.

Driftbudgeten 2017

I driftbudgetförslaget vill SD göra följande förändringar:

Extra riktade satsningar på personallöner med en miljon.

Skötsel och städning av centrummiljöer med 500 000 kronor.

Riktad satsning på personal på fritids för 1,5 miljoner.

Riktad satsning för höjd livskvalitet för boende på äldreboenden med en miljon.

Totalt fyra miljoner.

Det här vill SD och oppostionen ta bort ur majoritetens budgetförslag:

Upprustningen av Allétorget för sex miljoner; inte realistiskt att hinna genomföra 2017.

Cykelväg på banvallen

En cykelväg på banvallen för fem miljoner; inte heller realistiskt att hinna med.

SD vill vidare sänka det budgeterade överskottet med 5,8 miljoner och kommunstyrelsens oförutsedda med två miljoner.

Totalt 18,8 miljoner.