16 jun 2016 14:08

16 jun 2016 14:08

Tibro sökte inget vägbidrag

TRAFIKVERKET

I den antagna infrastrukturplanen för Västra Götaland 2014-2025 finns medel till utbyggnad av cykelvägar.

I en regional utvecklingssatsning avsätts 75 miljoner för utveckling av cykelvägar utmed regionalt/statligt vägnät. Kommunal medfinansiering förutsätt dock. Trafikverket har på uppdrag av regionen utifrån ansökningar från 37 av länets 49 kommuner gjort prioriteringsförslag på 30 åtgärder. Tibro har inte sökt pengar.

I en regional utvecklingssatsning avsätts 75 miljoner för utveckling av cykelvägar utmed regionalt/statligt vägnät. Kommunal medfinansiering förutsätt dock. Trafikverket har på uppdrag av regionen utifrån ansökningar från 37 av länets 49 kommuner gjort prioriteringsförslag på 30 åtgärder. Tibro har inte sökt pengar.